وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

احمق کسی هست که فکر میکنه ، خدا زمین رو برای انسان خلق کرده

 

زمین امانتی در دست انسانهاست

 

زندگی در این سیاره پلی برای رسیدن به جایگاه حقیقی انسانهاست

 

 در قرآن هیچ آیه ای وجود ندارد که خدا(به صراحت)گفته باشد انسان اشرف مخلوقات است