اگر یکی از پیشنهادات زیر را پذیرفتید و یا پیشنهادی برای من دارید میتوانیم از طریق فرم تماس با ما  با هم گفتگو داشته باشیم.

***

۱_تاسیس NGO با موضوع محیط زیست در یکی از مناطق (شهرستان تهران)

***

۲_تاسیس NGO با موضوع محیط زیست در شهرستان ورامین

***

۳_همکاری فرهنگی با NGO (مایل به همکاری هستم)

***

۴_تاسیس وبسایت مذهبی با محوریت اصلی گردآوری آیات موضوعی قرآن و گردآوری احادیث موضوعی

***

۵_تشکیل گروه تحقیقی با محوریت شناخت ادیان و مذاهب

***

۶_همکای شغلی:در زمینه بازاریابی اینترنتی و …

***