حدیث محیط زیست/۱۱۷

الأمام الکاظم ع فیما رواه عن أبیه عن جدّه الإمام الباقر ع أنّ بائع الضیعه ممحوق و مشتریها مرزوق. امام باقر علیه السلام : هرکس باغ ( زمین حاصل خیز ) را بفروشد ، زیانکار است و کسی که آنرا بخرد مرزوق و روزی با برکتی را دارا خواهد شد. الحیاه ۵: ۳۴۷٫