حکمت های نهج البلاغه_ترجمه فارسی۴۰۱تا۴۸۰

حکمت ۴۰۱ ضرورت هماهنگى با مردم (اخلاقى، اجتماعى) و درود خدا بر او، فرمود: هماهنگى در اخلاق و رسوم مردم، ایمن ماندن از دشمنى و کینه‏هاى آنان است. حکمت ۴۰۲ ضرورت موقعیت شناسى (اخلاقى، تربیتى) و درود خدا بر او، فرمود: (شخصى در حضور امام سخنى بزرگتر از شأن خود گفت، فرمود) پر در نیاورده…