وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

روزنوشت های مرا در این بخش مطالعه فرمایید

***

توجه: انتشار تمامی نوشته های مرتبط با این موضوع( قانونا و شرعا )تنها با ذکر منبع مجاز می باشد در غیر این صورت جدا از انتشار مطالب خوداری فرمایید.