وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد

***

توجه: انتشار تمامی نوشته های مرتبط با این موضوع( قانونا و شرعا )تنها با ذکر منبع مجاز می باشد ، در غیر این صورت جدا از انتشار مطالب خوداری فرمایید.