داخلی

[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”خدمات طراحی داخلی” typed_list=”%5B%7B%7D%5D” font_size=”lg:28″ line_height=”1.16″ css=”.vc_custom_1532325735015{margin-bottom: 39px !important;}”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی گرفته شده‌است” typed_list=”%5B%7B%7D%5D” css=”.vc_custom_1532325754696{margin-bottom: 48px !important;}”][tm_button style=”3″ button=”url:%23|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF||” align=”right”]
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”فروشگاه داخلی” typed_list=”%5B%7B%7D%5D” font_size=”lg:30″ line_height=”1.16″ css=”.vc_custom_1532325991432{margin-bottom: 39px !important;}”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”طراحان گرافیک برای صفحه‌آراییاز متن‌های آزمایشی و تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان که صفحهٔ طراحی گرفته شده‌است” typed_list=”%5B%7B%7D%5D” css=”.vc_custom_1532326019121{margin-bottom: 48px !important;}”][tm_button style=”3″ button=”url:%23|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF||” align=”right”]
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”center” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” animation=”move-down” text=”برای بیرون رفتن ازخانه هرگز احساس خوبی نداشته باشید!
شما بهترین ایده را برای خانه خود با آردن دریافت خواهید کرد” typed_list=”%5B%7B%7D%5D” font_size=”sm:30;md:40;lg:26″ letter_spacing=”0px” line_height=”1.6″ max_width=”900px”]
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”center” text_color=”secondary_color” animation=”move-down” text=”نمونه کار” font_size=”lg:16″ letter_spacing=”0px” css=”.vc_custom_1532326059351{margin-bottom: 18px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”center” animation=”move-down” text=”نمونه کارهای ویژه” font_size=”lg:35″ css=”.vc_custom_1532326097896{margin-bottom: 81px !important;}” line_height=”1.16″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_portfolio thumbnail_size=”insight-grid-classic-square” gutter=”30″ animation=”move-up” number=”3″ filter_enable=”” columns=”xs:1;sm:2;lg:3″ taxonomies=”portfolio_tags:construction” lg_spacing=”margin_bottom:47″][tm_button style=”3″ button=”url:%23|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF||” align=”center”]
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”یک پروژه جدید شروع می کنید؟” font_size=”lg:27″ line_height=”1.16″ css=”.vc_custom_1533587937832{margin-bottom: 65px !important;margin-left: -5px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text_color=”secondary_color” text=”دیدن استودیو ما در” font_size=”lg:16″ letter_spacing=”0px” line_height=”1.2″ css=”.vc_custom_1532326261193{margin-bottom: 18px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”تهران خیابان میرداماد تقاطع مدرس پلاک 89″ font_size=”lg:18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text_color=”secondary_color” text=”یا پیام آمریکا” font_size=”lg:16″ letter_spacing=”0px” line_height=”1.2″ css=”.vc_custom_1532326225528{margin-bottom: 18px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”info@yourdmain.com
3332455555″ font_size=”lg:18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_button button=”url:%23|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7||” align=”right” color=”secondary”]