ابوالقاسم کریمی

شنبه 16 اسفند, 1399 10:55 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

کاریکلماتور/ابوالقاسم کریمی/بخش اول و دوم

کاریکلماتور/ابوالقاسم کریمی/بخش اول و دوم
جمعه 15 اسفند, 1399 12:37 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

جملات آموزنده از کتاب اشعیا

جملات آموزنده از کتاب اشعیا
جمعه 15 اسفند, 1399 2:39 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

روز نوشت/شماره۱۵

کرونا، جانش را گرفت حالا همسرش ، غریب و تنهاست اما به راحتی میتوانست با داشتن بیمه عمر حتی بعد از مرگ برای خانواده اش سرپرست […]
یکشنبه 10 اسفند, 1399 5:37 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب مزامیر/بخش چهارم

ای جان من، فقط برای خدا خاموش شو زیرا که امید من از وی است. او تنها صخره و نجات من است و قلعهٔ بلند من تا جنبش نخورم. برخداست نجات و جلال من. صخرهٔ قوّت من و پناه من در خداست. ای قوم همه وقت بر او توکّل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید. زیرا خدا ملجای ماست،
جمعه 8 اسفند, 1399 11:20 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گرد آوری حدیث/موضوعی/بخش اول:انسان

گرد آوری حدیث/موضوعی/بخش اول:انسان
جمعه 8 اسفند, 1399 2:56 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

روزنوشت/شماره۱۴

روزنوشت/شماره۱۴
جمعه 8 اسفند, 1399 6:10 قبل از ظهر

خلاصه کتاب مزامیر/بخش دوم

خلاصه کتاب مزامیر/بخش دوم
پنجشنبه 7 اسفند, 1399 11:21 بعد از ظهر

جملات حکمت آموز انجیل متی

جملات حکمت آموز انجیل متی
دوشنبه 4 اسفند, 1399 11:54 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب یوحنا ۱

خلاصه کتاب یوحنا ۱ کتاب مقدس/عهد جدید/مسیحیت **** ۱ خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست ۲ گر گوییم که گناه نداریم خود […]