اسلام

سه شنبه 17 فروردین, 1400 8:21 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الخامس والعشرون_الجزء السادس والعشرون_الجزء السابع والعشرون_الجزء الثامن والعشرون_الجزء التاسع والعشرون_الجزء الثلاثون

گزیده آیات قرآن/الجزء الخامس والعشرون_الجزء السادس والعشرون_الجزء السابع والعشرون_الجزء الثامن والعشرون_الجزء التاسع والعشرون_الجزء الثلاثون
سه شنبه 17 فروردین, 1400 8:19 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الثانی والعشرون_الجزء الثالث والعشرون_الجزء الرابع والعشرون

گزیده آیات قرآن/الجزء الثانی والعشرون_الجزء الثالث والعشرون_الجزء الرابع والعشرون
یکشنبه 15 فروردین, 1400 1:41 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الخامس عشر_الجزء السادس عشر_الجزء السابع عشر

گزیده آیات قرآن/الجزء الخامس عشر_الجزء السادس عشر_الجزء السابع عشر
پنجشنبه 12 فروردین, 1400 6:55 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الثالث عشر_الجزء الرابع عشر

گزیده آیات قرآن/الجزء الثالث عشر_الجزء الرابع عشر
چهارشنبه 11 فروردین, 1400 3:09 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء العاشر­_الجزء الحادی عشر_الجزء الثانی عشر

گزیده آیات قرآن/الجزء العاشر­_الجزء الحادی عشر_الجزء الثانی عشر
یکشنبه 8 فروردین, 1400 5:23 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء التاسع

زودا کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می‌ورزند، از آیاتم رویگردان سازم. (به طوری که) اگر هر نشانه‌ای (ربانی) را بنگرند، بدان ایمان نیاورند و اگر راه سراشیب رشد را ببینند، آن را راهی (درست) برنمی‌گیرند و اگر راه سراشیب گمراهی را ببینند آن را راهی (درست برای خود) برمی‌گیرند. این بدین سبب است که آنان با آیات ما (همان‌ها و ما را) تکذیب کردند و (از)غافلان بوده‌اند. (۱۴۶)
پنجشنبه 5 فروردین, 1400 4:30 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الثامن

بگو: «پروردگار من فقط زشتکاری‌های متجاوز - چه آشکارش و چه پنهانش - را و گناه دنباله‌دار را و تجاوز بنا حق را حرام گردانیده است و (نیز) اینکه چیزی را شریک خدا پندارید که دلیلی بر (حقانیت) آن نازل نکرده و اینکه چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت دهید.» (۳۳)
چهارشنبه 4 فروردین, 1400 3:04 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الخامس

گزیده آیات قرآن/الجزء الخامس
دوشنبه 2 فروردین, 1400 4:18 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء السابع

گزیده آیات قرآن/الجزء السابع