ایران

چهارشنبه 13 اسفند, 1399 1:15 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

قانون‌ مدیریت‌ پسماندها

قانون‌ مدیریت‌ پسماندها
چهارشنبه 13 اسفند, 1399 1:13 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

قانون‌ نحوه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوا

قانون‌ نحوه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوا
چهارشنبه 13 اسفند, 1399 1:08 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
چهارشنبه 6 اسفند, 1399 5:09 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

آنچه در مورد پلاستیک باید بدایم

پلاستیک برای خدمت به محیط زیست و جلوگیری از کشتار فیل ها ساخته شد بله این جمله درست است اما باور کردنش کمی مشکل به نظر می رسد….
چهارشنبه 6 اسفند, 1399 5:01 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

در چه کشوری زندگی میکنم.

در کشوری زندگی می کنم که به عناصر حیاتی زمین نظیر آب،هوا،خاک به راحتی و به دلیل منافع شخصی یا نا آگاهی بی احترامی می شود