جمله

شعربان

دلنوشته/من از تنهایی نمیترسم

من از تنهایی نمیترسم چرا که تنهایی یک دوست است دوستی که به من کمک میکند تا خدای خود را بهتر بپرستم دوستی که به من کمک میکند تا خودم را بهتر بشناسیم دوستی که به من کمک میکند تا بهترین خودم باشم من از تنهایی نمیترسم بلکه از آن استفاده میکنم برای رشد کردن …

دلنوشته/من از تنهایی نمیترسم ادامه »

پیمایش به بالا