پنجشنبه 12 فروردین, 1400 1:50 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

چهل حدیث گرانبها در باب محیط زیست

چهل حدیث گرانبها در باب محیط زیست
شنبه 9 اسفند, 1399 5:57 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۰ حدیث گرانبها در باب مرد

۱۰ حدیث گرانبها در باب مرد
شنبه 9 اسفند, 1399 5:55 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۴ حدیث گرانبها در باب دروغ

۱۴ حدیث گرانبها در باب دروغ
شنبه 9 اسفند, 1399 5:54 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۲ حدیث گرانبها در باب زن

۱۲ حدیث گرانبها در باب زن
شنبه 9 اسفند, 1399 5:52 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۰ حدیث گرانبها در باب عشق(زمینی)

۱۰ حدیث گرانبها در باب عشق(زمینی)
شنبه 9 اسفند, 1399 5:51 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۴۴ حدیث در باب حکمت

۴۴ حدیث در باب حکمت
شنبه 9 اسفند, 1399 5:44 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

احادیث گهربار از معصومین با موضوع تعصب

احادیث گهربار از معصومین با موضوع تعصب
شنبه 9 اسفند, 1399 0:29 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۲۰ حدیث گرانبها با موضوع جنگ/جهاد

۲۰ حدیث گرانبها با موضوع جنگ/جهاد
شنبه 9 اسفند, 1399 0:27 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۶ حدیث گرانبها در باب خیانت

عنه علیه السلام :مِن علاماتِ اللُّؤمِ الغَدرُ بالمَواثیقِ . امام على علیه السلام : از نشانه هاى فرومایگى خیانت به پیمان هاست. ۱۵ عنه علیه السلام :مَن خانَهُ وَزیرُهُ فَسَدَ تَدبیرُهُ . امام على علیه السلام : هرکه وزیرش به او خیانت کند، تدبیرش تباه شود. ۱۶ عنه علیه السلام :الخِیانَهُ رأسُ النِّفاقِ . امام على علیه السلام : خیانت، اوج نفاق است. _______________ گردآوری:ابوالقاسم کریمی – فرزندزمین ۱ آذر ۱۳۹۸ تهران_ورامین