خاطرات

پنجشنبه 7 اسفند, 1399 2:59 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

یکی از تلخ ترین خاطرات من/ابوالقاسم کریمی

یکی از تلخ ترین خاطرات من/ابوالقاسم کریمی
چهارشنبه 6 اسفند, 1399 5:14 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خاطره ای کوتاه اما پند آموز

تا حالا نیمه های شب  کوه نوردی کردی؟؟؟ من بار ها انجامش دادم وَ یک بار وقتی به اواسط قله رسیده بودم جمع کوچکی از آقاها و خانومای جوونی رو دیدم که کنار آتیش