پنجشنبه 7 اسفند, 1399 11:21 بعد از ظهر

جملات حکمت آموز انجیل متی

جملات حکمت آموز انجیل متی
جمعه 17 بهمن, 1399 2:56 بعد از ظهر

جملات منتخب از کتاب:دانش کسب ثروت

هر قدر که فقر مورد ستایش قرار گیرد این حقیقت را نمیتوان انکار کرد که بدون ثروت زندگی کامل و موفق میسر نمیشود، هیچ کس نمیتواند […]