روز نوشت

جمعه 15 اسفند, 1399 2:39 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

روز نوشت/شماره۱۵

کرونا، جانش را گرفت حالا همسرش ، غریب و تنهاست اما به راحتی میتوانست با داشتن بیمه عمر حتی بعد از مرگ برای خانواده اش سرپرست […]
دوشنبه 4 اسفند, 1399 6:32 بعد از ظهر

روز نوشت / شماره ۶

روز نوشت / شماره ۶
دوشنبه 4 اسفند, 1399 3:20 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

روز نوشت /شماره ۲

روز نوشت /شماره ۲