چهارشنبه 1 اردیبهشت, 1400 10:38 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده جملات ناب از کُنفُوسیوس

گزیده جملات ناب از کُنفُوسیوس
یکشنبه 29 فروردین, 1400 9:12 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده ای از بهترین سخنان بزرگان_بخش اول

گزیده ای از بهترین سخنان بزرگان_بخش اول
چهارشنبه 25 فروردین, 1400 5:52 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده ابیات از اشعار پروین اعتصامی/بخش دوم

گزیده ابیات از اشعار پروین اعتصامی/بخش دوم
جمعه 20 فروردین, 1400 8:17 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده ابیات از اشعار پروین اعتصامی/بخش اول

گزیده ابیات از اشعار پروین اعتصامی/بخش اول
پنجشنبه 19 فروردین, 1400 9:12 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده ابیات از عزلیات و اشعار سید حسین رضوی معروف به غبار همدانی

گزیده ابیات از عزلیات و اشعار سید حسین رضوی معروف به غبار همدانی
سه شنبه 17 فروردین, 1400 8:21 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الخامس والعشرون_الجزء السادس والعشرون_الجزء السابع والعشرون_الجزء الثامن والعشرون_الجزء التاسع والعشرون_الجزء الثلاثون

گزیده آیات قرآن/الجزء الخامس والعشرون_الجزء السادس والعشرون_الجزء السابع والعشرون_الجزء الثامن والعشرون_الجزء التاسع والعشرون_الجزء الثلاثون
سه شنبه 17 فروردین, 1400 8:19 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الثانی والعشرون_الجزء الثالث والعشرون_الجزء الرابع والعشرون

گزیده آیات قرآن/الجزء الثانی والعشرون_الجزء الثالث والعشرون_الجزء الرابع والعشرون
سه شنبه 17 فروردین, 1400 8:17 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الثامن عشر_الجزء التاسع عشر_الجزء العشرون_الجزء الحادی والعشرون

گزیده آیات قرآن/الجزء الثامن عشر_الجزء التاسع عشر_الجزء العشرون_الجزء الحادی والعشرون
یکشنبه 15 فروردین, 1400 1:41 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الخامس عشر_الجزء السادس عشر_الجزء السابع عشر

گزیده آیات قرآن/الجزء الخامس عشر_الجزء السادس عشر_الجزء السابع عشر