چهارشنبه 6 اسفند, 1399 5:05 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

عشق در سرزمین من

عشق در انزوا شاعر شد و برای راهبه های سرزمین رقص و لبخند که هر صبح  به عاشق ترین پروانه ها سلام میکنند ، ترانه سرود.