محیط زیست

شنبه 23 اسفند, 1399 4:24 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

درسی که کرونا به انسانها آموخت!

میلیاردها تن از مردم در سراسر جهان به خاطر فراگیر شدن ویروس کرونا در خانه‌ها مانده‌اند، در واقع تعداد در خانه‌ماندگان آنقدر زیاد است که نحوه […]
شنبه 23 اسفند, 1399 4:20 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

از شهرها شروع کردیم و حال به طبیعت رسیده‌ایم!

از شهرها شروع کردیم و حال به طبیعت رسیده‌ایم!
شنبه 23 اسفند, 1399 4:17 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

ارسال پارازیت غیرقانونی و ناقض قانون هوای پاک است

ارسال پارازیت غیرقانونی و ناقض قانون هوای پاک است
شنبه 23 اسفند, 1399 4:13 بعد از ظهر

آیا می‌دانید چقدر به خدا مدیون هستم؟

آیا می‌دانید چقدر به خدا مدیون هستم؟
شنبه 23 اسفند, 1399 4:10 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

ما داریم پلاستیک نفس می‌کشیم!

ما داریم پلاستیک نفس می‌کشیم!
جمعه 22 اسفند, 1399 6:29 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

بعد از کرونا چه بحرانی در راه است؟

بعد از کرونا چه بحرانی در راه است؟
جمعه 22 اسفند, 1399 6:26 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

محصولات ارگانیک در ایران

محصولات ارگانیک در ایران
جمعه 22 اسفند, 1399 6:20 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

انقراض حشرات چه ربطی به آلودگی هوا دارد؟

انقراض حشرات چه ربطی به آلودگی هوا دارد؟
چهارشنبه 13 اسفند, 1399 1:15 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

قانون‌ مدیریت‌ پسماندها

قانون‌ مدیریت‌ پسماندها