مسیحیت

شنبه 2 اسفند, 1399 5:09 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب یعقوب

ثمرهٔ درستکاری حاصل بذری است که در شرایط صلح‌آمیز و در میان صلحجویان کاشته می‌شود.‏ ۱۴ عامل جنگ و جدال‌ها در میان شما چیست؟‏ آیا عامل آن امیال نفسانی‌تان نیست که دائماً در شما* کشمکش ایجاد می‌کند؟‏
شنبه 2 اسفند, 1399 3:52 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب تیتوس

ما از جروبحث‌های احمقانه،‏ کندوکاو در شجره‌نامه‌ها،‏ مشاجره‌ها و جدال بر سر شریعت پرهیز کن؛‏ زیرا بی‌فایده و بیهوده است. ۷ به کسی که عامل تفرقه باشد،‏ یک بار تذکر* بده و بعد از تذکر دوم اگر باز هم سخنت را به گوش نگرفت،‏ با او قطع رابطه کن؛‏ ******
جمعه 17 بهمن, 1399 2:46 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب انجیل یوحنا

خلاصه کتاب انجیل یوحنا ***************** انجیل یوحنا از نظر ساختار و محتوا با سه انجیل هم‌نظر (متی، مرقس، و لوقا) متفاوت است. برخی از رویدادها و […]
جمعه 17 بهمن, 1399 2:45 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

تعالیم عیسی مسیح در انجیل لوقا

تعالیم عیسی مسیح در انجیل لوقا خلاصه کتاب انجیل لوقا ************************** انجیل لوقا تنها انجیلی است که مخاطبی مشخص دارد، یعنی «عالیجناب تِئوفیلوس». بیشتر محققان بر […]