چهارشنبه 1 اردیبهشت, 1400 10:38 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده جملات ناب از کُنفُوسیوس

گزیده جملات ناب از کُنفُوسیوس
یکشنبه 29 فروردین, 1400 9:12 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده ای از بهترین سخنان بزرگان_بخش اول

گزیده ای از بهترین سخنان بزرگان_بخش اول
سه شنبه 17 فروردین, 1400 8:19 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الثانی والعشرون_الجزء الثالث والعشرون_الجزء الرابع والعشرون

گزیده آیات قرآن/الجزء الثانی والعشرون_الجزء الثالث والعشرون_الجزء الرابع والعشرون
سه شنبه 17 فروردین, 1400 8:17 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الثامن عشر_الجزء التاسع عشر_الجزء العشرون_الجزء الحادی والعشرون

گزیده آیات قرآن/الجزء الثامن عشر_الجزء التاسع عشر_الجزء العشرون_الجزء الحادی والعشرون
سه شنبه 10 فروردین, 1400 7:13 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده_چه کسی میتواند مانع پیشرفت شما شود؟

داستان کوتاه آموزنده_چه کسی میتواند مانع پیشرفت شما شود؟
سه شنبه 10 فروردین, 1400 6:47 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده-پیرمرد بازنشسته

داستان کوتاه آموزنده-پیرمرد بازنشسته
سه شنبه 10 فروردین, 1400 6:36 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده-درد میلیونر

داستان کوتاه آموزنده-درد میلیونر
سه شنبه 10 فروردین, 1400 6:20 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده_طمع

داستان کوتاه آموزنده_طمع
سه شنبه 10 فروردین, 1400 6:13 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده_ روبرت دوونسنزو

داستان کوتاه آموزنده_ روبرت دوونسنزو