وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:گردآوری ۸ داستان کوتاه خواندنی

کرگدن باز هم منظور دم جنبانک را نفهمید ، اما دوست داشت دم جنبانک باز حرف بزند ، باز پرواز کند ، و باز او تماشایش کند و باز قلبش از چشم هایش بیفتند .