کتابخوانی

چهارشنبه 4 فروردین, 1400 3:04 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گزیده آیات قرآن/الجزء الخامس

گزیده آیات قرآن/الجزء الخامس
جمعه 15 اسفند, 1399 12:37 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

جملات آموزنده از کتاب اشعیا

جملات آموزنده از کتاب اشعیا
سه شنبه 12 اسفند, 1399 7:56 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب امثال سلیمان/بخش دوم

خلاصه کتاب امثال سلیمان/بخش دوم
سه شنبه 12 اسفند, 1399 4:09 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب امثال سلیمان/بخش اول

خلاصه کتاب امثال سلیمان/بخش اول
دوشنبه 11 اسفند, 1399 10:24 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه جملات حکمت آموز از کتاب مزامیر/زبور

خلاصه جملات حکمت آموز از کتاب مزامیر/زبور
دوشنبه 11 اسفند, 1399 8:45 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب مزامیر/بخش ششم

خلاصه کتاب مزامیر/بخش پنجم
یکشنبه 10 اسفند, 1399 5:37 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب مزامیر/بخش چهارم

ای جان من، فقط برای خدا خاموش شو زیرا که امید من از وی است. او تنها صخره و نجات من است و قلعهٔ بلند من تا جنبش نخورم. برخداست نجات و جلال من. صخرهٔ قوّت من و پناه من در خداست. ای قوم همه وقت بر او توکّل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید. زیرا خدا ملجای ماست،
شنبه 9 اسفند, 1399 5:49 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نکات مهم در خصوص اختلال شخصیت وسواس جبری

نکات مهم در خصوص اختلال شخصیت وسواس جبری
جمعه 8 اسفند, 1399 11:47 بعد از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نکاتی مهم در مورد اختلال شخصیت نمایشی

منابع: ویکی پدیا هنرزندگی چطور فول فکر عصر ایران مکث سلامت نیوز جام جم * تحریک پذیر و هیجانی‌اند و رفتاری پررنگ و لعاب، نمایشی و […]