چهارشنبه 6 اسفند, 1399 5:01 قبل از ظهر
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

در چه کشوری زندگی میکنم.

در کشوری زندگی می کنم که به عناصر حیاتی زمین نظیر آب،هوا،خاک به راحتی و به دلیل منافع شخصی یا نا آگاهی بی احترامی می شود