قانون‌ مدیریت‌ پسماندها

قانون‌ مدیریت‌ پسماندهاروز یکشنبه‌ مورخ‌ بیستم‌ اردیبهشت‌ ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ۰۹/۳/۱۳۸۳ به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌.

Details