احادیث محیط زیستی/شماره۱۸

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
لا تَقطَعُوا الثِّمارَ فَیَبعَثُ اللَّهُ عَلیکُمُ العَذابَ صَبّاً؛

درختان میوه را قطع نکنید که خداوند بر سر شما عذاب فرو مى ریزد.
الکافی: ج ۵، ص ۲۶۴، ح ۹

Details