وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:شماره۷۳

وقتی خواستم زن بگیرم با خودم گفتم باید دختری از خانواده طبقه پایین بگیرم که با دارو ندارم بسازه و توقع زیادی نداشته باشه. واسه همین یه دختر بیست و یک ساله به اسم

Details