وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:گردآوری ۸ داستان کوتاه خواندنی

کرگدن باز هم منظور دم جنبانک را نفهمید ، اما دوست داشت دم جنبانک باز حرف بزند ، باز پرواز کند ، و باز او تماشایش کند و باز قلبش از چشم هایش بیفتند .

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:۵ داستان کوتاه آموزنده و خواندنی

هیچکس جوابی نداد همه ی کلاس یکباره ساکت شدهمه به هم دیگه نگاه میکردندناگهان لنا یکی ازبچه های کلاس آروم سرشوانداخت پایین درحالی که اشک توچشاش جمع شده بودلنا سه روزبودباکسی حرف

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان کوتاه آموزنده:گردآوری ۹ داستان کوتاه آموزنده و خواندنی

در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکى از همکاران‌شان ناراحت مى‌شدند امّا پس از مدتى، کنجکاو مى‌شدند که بدانند کسى که مانع پیشرفت آن‌ها در اداره مى‌شده که

Details