داستان کوتاه آموزنده:گردآوری ۶۱ داستان کوتاه آموزنده/ابوالقاسم کریمی

موقع خواب از من خواست برایش قصه ای بگویم ، قصه دوست داشت اما از وقتی پدر ترک شان کرده بود دیگر قصه ای نشنیده بود چون مادر همیشه یا خسته بود یا

Details

داستان کوتاه آموزنده:۷ داستان کوتاه

روزی جبرئیل در خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مشغول صحبت بود که حضرت علی (علیه السلام) وارد شد. جبرئیل چون آن حضرت را دید برخاست و شرائط تعظیم بجای آورد.

Details

داستان کوتاه آموزنده:۱۰ داستان کوتاه

۱ مردی مشغول تمیز کردن ماشین نوی خودش بود. ناگهان پسر ۴ ساله اش سنگی برداشت و با آن چند خط روی بدنه ماشین کشید. مرد با عصبانیت دست پسرش را گرفت و چندین بار به آن ضربه زد. او بدون اینکه متوجه باشد، با آچار فرانسه ای که در دستش داشت، این کار را…

Details