وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گردآوری:منتخب اشعار رابیندارانات تاگور/ابوالقاسم کریمی

در میان برگ‌های نخل جشنی هست،
و در دریا برآمدنِ امواج،
مثل ضربان قلب جهان.
تو از کدام آسمان ناشناخته
راز دردآلود عشق را
در خاموشی‌ات می‌بری؟

Details

گردآوری:منتخب اشعار رابیندارانات تاگور/ابوالقاسم کریمی

ای ماهِ تمام
امشب
در میان برگ‌های نخل جشنی هست،
و در دریا برآمدنِ امواج،
مثل ضربان قلب جهان.
تو از کدام آسمان ناشناخته
راز دردآلود عشق را
در خاموشی‌ات می‌بری؟

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

معرفی و نکات مهم در خصوص اختلال شخصیت:اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

وعی اختلال شخصیت است که با ویژگی هایی همچون بدگمانی، ترس اجتماعی، علاقه به انزوای اجتماعی تفکر جادویی، عقاید منحصر به فرد،

Details