وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گردآوری اشعار سپید کوتاه/ابوالقاسم کریمی/۱۲ تیر ۱۴۰۰

*** پیش از تو دنیا زشت بود دریا از کشتی‌های شکسته آغاز میشد باغ از خار شهر از ساختمان‌های بی‌در و پنجره شب از کابوس روز از باد من از تو تشکر می‌کنم برای من زیبایی آوردی! رسول یونان *** چشم‌های زیبایی داشت که پیرمردهای محله آرزو می‌کردند کاش دیرتر به دنیا می‌آمدند… الیاس علوی…

Details