وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گردآوری اشعار سپید کوتاه/ابوالقاسم کریمی/۱۲ تیر ۱۴۰۰

*** پیش از تو دنیا زشت بود دریا از کشتی‌های شکسته آغاز میشد باغ از خار شهر از ساختمان‌های بی‌در و پنجره شب از کابوس روز از باد من از تو تشکر می‌کنم برای من زیبایی آوردی! رسول یونان *** چشم‌های زیبایی داشت که پیرمردهای محله آرزو می‌کردند کاش دیرتر به دنیا می‌آمدند… الیاس علوی…

Details

گردآوری اشعار سپید کوتاه/ابوالقاسم کریمی/۱۲ تیر ۱۴۰۰

*** پیش از تو دنیا زشت بود دریا از کشتی‌های شکسته آغاز میشد باغ از خار شهر از ساختمان‌های بی‌در و پنجره شب از کابوس روز از باد من از تو تشکر می‌کنم برای من زیبایی آوردی! رسول یونان *** چشم‌های زیبایی داشت که پیرمردهای محله آرزو می‌کردند کاش دیرتر به دنیا می‌آمدند… الیاس علوی…

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شعر محیط زیست:یغما گلرویی

از بینِ این همه تماشاچی بی‌کلّه‌ی سیرک که تُن تُن دَس می‌زننُ ریسه می‌رَن ، کی می‌دونه ببرِ بیچاره‌ای که به ضربِ شلاقِ رام‌کنَنده باباکرَم می‌رقصه ، شبا خوابِ کدوم جنگلِ سَرسبزُ می‌بینه؟

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شعر محیط زیست:یغما گلرویی

حکایتِ ملانصرالدین است دنیا عزیزِ دل … درخت‌ها را می‌بریم تا اسکناس شوند یا کاغذهایی که بر آن‌ها نامه‌های عاشقانه بنویسیم حکایتِ ملانصرالدین است دنیا هر شب خوابِ جهانی بی‌تفنگ و تیرکمان می‌بینیم بر بالش‌هایی پُر شده از پَرِ پرندگان و هیچ‌کس از خود نمی‌پرسد چرا در عهدِ عتیق برف نمی‌بارد دنیا مضحک‌تر از آن…

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شعر محیط زیست:یغما گلرویی

چقدر شبیه منی گوسفند کت بسته ی پشت وانت بار که بی خبر از نزدیکی سر بریدنت نشخوار می کنی! چقدر به تو شبیهم بین چهار ناشناسی که مرا احاطه کرده اند در این ماشین بی نمره.

Details