وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شعر محیط زیست:سوتوی خاقان

شکوفه ها، به جانب ریشه ها و پرندگان، به سوی آشیانه های قدیمی روی آورده اند و هنوز، هیچکس نمی داند بهار به کجا گریخته است. سوتوی خاقان برگردان از منصور اوجی

Details