وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شعر محیط زیست:سیاوش کسرایی

تو قامت بلند تمنایی ای درخت همواره خفته است در آغوشت آسمان بالایی ای درخت ! دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار زیبایی ای درخت ! وقتی که بادها در برگ‌های درهم تو لانه می‌کنند وقتی که بادها گیسوی سبزفام تو را شانه می‌کنند غوغایی ای درخت ! وقتی که چنگ وحشی…

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شعر محیط زیست:مارسلیوس مارتینایتیس

اگر درختم من پس روزی بر زمین می افتم. در اجاق نیندازیدم، بلکه از من پلی بسازید، بر بستر رودی دری یا چهارچوبی آنجا که دو نفر به هم می رسند و عشق آغاز می شود. مارسلیوس مارتینایتیس برگردان از علی عبداللهی

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شعر محیط زیست:محمدرضا شفیعی کدکنی

در روزهای آخر اسفند کوچ بنفشه‌های مهاجر زیباست در نیم‌روز روشن اسفند وقتی بنفشه‌ها را از سایه‌های سرد در اطلس شمیم بهاران با خاک و ریشه – میهن سیارشان – از جعبه‌های کوچک و چوبی در گوشه‌ی خیابان می‌آورند جوی هزار زمزمه در من می‌جوشد: ای کاش ای کاش، آدمی وطنش را مثل بنفشه‌ها (در…

Details