شعر کوتاه ترجمه شده:آرتور رمبو

خدایا وقتی که دشت سرد است و در روستاهای درمانده، در طبیعت بی‌گل، صدای ناقوسِ نماز، خاموش؛ کلاغ‌های گرانقدرِ دل‌انگیز را فرمان بده که از آسمان فرود آیند. قشونِ غریبِ بادِ سرد با فریادهای سهمگین به لانه‌هایتان هجوم می‌آورد. شما! بر فراز رودهای بلندِ زرد در جاده‌های کهنِ آهکی روی گودال‌ها، روی حفره‌ها پراکنده شوید…

Details