وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شماره_۱۱

‏در رؤیاهای من هیچ عشق دیگری نمی‌خوابد تو خواهی رفت ما با هم خواهیم رفت بر فراز آب‌هایی از جنس زمان دیگر هیچ‌کس در کنار من به درون سایه‌ها سفر نخواهد کرد تنها تو همیشه سبزی همیشه خورشید همیشه ماه… No one else, Love, will sleep in my dreams. You will go, we will go…

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شماره_۱۰

دوست‌ات دارم تو را به عنوان چیزهای تاریکی که باید دوست داشت، دوست دارم در خفا، بین سایه و روح. دوست‌ات دارم به عنوان گیاهی که هرگز نمی‌شکوفد اما نور گل‌ها را در خود پنهان کرده است ممنون‌ام بابت رایحه‌یی که در من پنهان است که از عشق است که از زمین بلند می‌شود. دوست‌ات…

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شماره_۹

خفته است ریتا و خواب‌هایش بیدار می‌شوند در صبح‌دم، بوسه‌ی خود را دریافت می‌کند …و ای روزگار آماده می‌کند قهوه‌ی عربی مرا و قهوه‌اش را که با شیر می‌خورد و باز برای هزارمین بار می‌پرسد که آیا عاشقی؟ ومن باز پاسخ دهم که من عاشق آن دو دست‌ام که برایم قهوه دم نموده‌اند خفته است…

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شماره_۸

جز عشق جنون‌آسا هر چیز جهان شما جنون‌آساست جز عشق به زنی که من دوست می‌دارم چه‌گونه لعنت‌ها از تقدیس‌ها لذت‌انگیزتر آمده است! چه‌گونه مرگ شادی‌بخش‌تر از زنده‌گی‌ست! چه‌گونه گرسنه‌گی را گرم‌تر از نان شما می‌باید پذیرفت! لعنت به شما، که جز عشق جنون‌آسا همه چیز این جهان شما جنون‌آساست! احمد_شاملو

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

شماره_۷

دوست‌ات دارم هیچ چیز وجود ندارد بهتر این را بگوید همه چیز ناتوان است واژه می‌بوسدش، تنگ در آغوش می‌گیرد. چقدر دنبال جریانی یگانه می‌گردیم برای دو خون‌مان چقدر رؤیا می‌بینیم چقدر می‌خوابیم یکی در دیگری همه چیز ناتوان است هیچ چیز وجود ندارد. با این همه دوست‌ات دارم می‌خواهم بگویم می‌سوزم و تنها از…

Details