وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب یوحنا ۱

خلاصه کتاب یوحنا ۱ کتاب مقدس/عهد جدید/مسیحیت **** ۱ خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست ۲ گر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه می‌کنیم و راستی در ما نیست. ۳ کسی که گوید او را می‌شناسم و احکام او را نگاه ندارد، دروغگو است و در وی راستی نیست ۴…

Details