وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

جملات آموزنده از کتاب افسسیان

خلاصه کتاب افسسیان

جملات آموزنده از کتاب افسسیان

تورات/عهد جدید/مسیحیت

***************

معرفی

برخلاف شماری چند از نامه‌های پولُس، نامه به افسسیان برای اصلاح عقیدهای نادرست یا مقابله با بدعت نوشته نشده‌است. هدف این رساله آن است که افق دید ایمانداران را درباره نقشه ازلی و ابدی خدا و فیض او گسترش دهد تا ایشان اهداف عالی خدا را برای کلیسایش بشناسند. پولُس بیان می‌دارد که قصد خدا آن است که همه‌چیز را، خواه در آسمان و خواه بر زمین، تحت فرمان مسیح گردآورد (۱:۱۰). او این موضوع را در سه فصل نخست رساله به‌تفصیل شرح و بسط می‌دهد. پولُس نشان می‌دهد که طرح و برنامهٔ خدا آن است که یهود و غیریهود، هر دو در میراث الهی و در بدن مسیح شریک باشند. سپس، در سه فصل بعدی، از مسیحیان می‌خواهد که به‌شایستگی این مقام رفتار کنند.

پولُس برای به‌تصویر کشیدن مفهوم اتحاد یهود و غیریهود در بدن مسیح، از صنایع بدیع استفاده می‌کند. او کلیسا را به بدنی تشبیه می‌کند که مسیح سَرِ آن است، یا به عمارتی که مسیح سنگِ اصلی آن است. و باز در جایی دیگر از رساله، کلیسا را به زوجه مسیح تشبیه می‌کند. نویسنده با تعمق پیرامون فیض خدا در مسیح، چنان در بیان استدلال خود اوج می‌گیرد که هر لحظه بر شکوه و عظمت عباراتش افزوده می‌شود. بواقع، همه‌چیز در پرتو محبت، فداکاری، بخشش، فیض و قدّوسیت مسیح جلوه‌ای خاص به خود می‌گیرد

***************

۱

با کمال فروتنی و تواضع و حلم، و متحمّل یکدیگر در محبّت باشید؛

۲

سعی کنید که یگانگی روح را در رشتهٔ سلامتی نگاه دارید

۳

در عقل خود تاریک هستند و از حیات خدا محروم، به‌سبب جهالتی که بجهت سخت‌دلی ایشان در ایشان است

۴

انسانیّت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می‌گردد، از خود بیرون کنید

انسانیّت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدّوسیّت حقیقی آفریده شده است بپوشید

۵

دروغ را ترک کرده، هرکس با همسایهٔ خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم.

۶

ابلیس را مجال ندهید

۷

خشم گیرید و گناه مورزید؛ خورشید بر غیظ شما غروب نکند.

۸

دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده، زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد.

۹

هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه بحسب حاجت و برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند.

۱۰

و هر قسم تلخی و غیظ و خشم و فریاد و بدگویی و خباثت را از خود دور کنید،

۱۱

و با یگدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید

۱۲

و در محبّت رفتار نمایید، چنانکه مسیح هم ما را محبّت نمود

۱۳

امّا زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود

و نه قباحت و بیهوده‌گویی و چرب‌زبانی که اینها شایسته نیست، بلکه شکرگزاری

۱۴

یرا که میوهٔٔ نور در کمال، نیکویی و عدالت و راستی است

۱۵

و تحقیق نمایید که پسندیدهٔ خداوند چیست

۱۶

و در اعمال بی‌ثمر ظلمت شریک مباشید بلکه آنها را مذمّت کنید

۱۷

پس باخبر باشید که چگونه به دقّت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان.

۱۸

و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید.

۱۹

ای شوهران، زنان خود را محبّت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را محبّت نمود

۲۰

باید مردان زنان خویش را مثل بدن خود محبّت نمایند زیرا هرکه زوجهٔ خود را محبّت نماید، خویشتن را محبّت می‌نماید

زیرا هیچ‌کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تربیت و نوازش می‌کند

۲۱

از اینجاست که مرد، پدر و مادر را رها کرده، با زوجهٔ خویش خواهد پیوست و آن دو یکتن خواهند بود

۲۲

هریکی از شما نیز زن خود را مثل نَفْس خود محبّت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود

۲۳

و ای پدران، فرزندان خود را به خشم میاورید بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید

۲۴

اسلحهٔ تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید

۲۵

اسلحهٔ تامِّ خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به‌جا آورده، بایستید.

پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را دربر کرده، بایستید

و نعلینِ استعدادِ انجیلِ سلامتی را در پا کنید.

و بر روی این همه، سپر ایمان را بکشید، که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید

و خُودِ نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید

و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماسِ تمام بجهت همهٔٔ مقدّسین بیدار باشید

***************

گردآوری:ابوالقاسم کریمی

تهران-ورامین

۲۲/بهمن/۱۳۹۹

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گردآوری ۱۴ حدیث گرانبها در باب محبت

۱

عنه علیه السلام :الدِّینُ هُو الحُبُّ ، و الحُبُّ هُو الدِّینُ .

امام باقر علیه السلام : دین همان محبّت است و محبّت همان دین.

۲

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :کیفَ یَدّعی حُبَّ اللّهِ مَن سَکنَ قلبَهُ حُبُّ الدُّنیا ؟ !

امام على علیه السلام : کسى که محبت دنیا در دلش خانه کرده است، چگونه مدّعى محبّت خداست؟!۳

۳

رسول اللّه صلى الله علیه و آله :المَحَبَّهُ أَساسُ المَعرِفَهِ .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : محبّت ، اساس معرفت است .

۴

عنه علیه السلام :لا مَحَبّهَ مَع کَثرَهِ مِراءٍ .

امام على علیه السلام : با وجود مجادله زیاد، دوستى و محبّت جایى ندارد.

۵

عنه علیه‏السلام : حُسنُ الصُّحبَهِ یَزیدُ فی مَحَبَّهِ القُلوبِ .

امام على علیه‏السلام : خوش‏رفتارى ، بر محبّت دل‏ها مى‏افزاید .

۶

عنه علیه السلام :فی الضِّیقِ و الشِّدّهِ یَظهَرُ حُسْنُ المَوَدَّهِ .

امام على علیه السلام : در تنگى و سختى است که محبت راستین آشکار مى شود.

۷

عنه علیه السلام :سَبَبُ المَحَبَّهِ الإِحسانُ .

امام على علیه السلام : نیکى ، سبب محبّت است .

۸

عنه علیه السلام :بالتَّوَدُّدِ تکونُ المَحبَّهُ .

امام على علیه السلام : مهربانى و اظهار دوستى، محبّت مى آورد.

۹

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :هَلِ الدِّینُ إلاّ الحُبُّ ؟!

امام صادق علیه السلام : آیا دین چیزى جز محبّت است؟

۱۰

المناقب والمثالب عن الحسین بن علیّ علیه السلام :السَّخاءُ مَحَبَّهٌ .

المناقب و المثالب ـ از امام حسین علیه السلام ـ : سخاوت ، محبّت است .

۱۱

عنه علیه السلام :البَشاشهُ فَخُّ المَوَدّهِ .

امام على علیه السلام : خوشرویى، دام محبّت است.

۱۲

رسولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله :الزِّیارَهُ تُنبِتُ المَوَدَّهَ .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : دید و بازدید بذر محبّت را مى رویاند .

۱۳

الإمام علیّ علیه السلام :الهَدِیَّهُ تَجلِبُ المَحَبَّهَ .

امام على علیه السلام : هدیه دادن ، محبّت مى آورد .

۱۴

عنه علیه السلام :بِالتَّوَدُّدِ تَتَأکَّدُ المَحَبَّهُ .

امام على علیه السلام : با اظهار دوستى، رشته محبّت استوار مى شود.

*********************

گردآوری:ابوالقاسم کریمی

تهران – ورامین

۲۰ / بهمن /۱۳۹۹

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

جملات آموزنده کتاب اول قرنتیان

اول قرنتیان خلاصه کتاب اول قرنتیان جملات آموزنده کتاب اول قرنتیان تورات/بخش عهد جدید ********************** شهر قُرِنتُس مرکز ایالت اَخائیه در امپراتوری روم بود و یکی از شهرهای مهم یونان محسوب می‌شد. ترکیبی از نژادهای مختلف در قُرِنتُس زندگی می‌کردند. این شهر دارای اقتصادی شکوفا بود، و مردمانش به فرهنگ خود می‌بالیدند. ولی فسادِ اخلاقی…

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۲ حدیث گرانبها در باب امنیت

۱۲ حدیث گرانبها در باب امنیت

********************

۱

رسولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله :لا خَیرَ فی ……… الوَطَنِ إلاّ مَع الأمنِ و السُّرورِ .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : خیرى نیست در ……… وطن مگر با امنیّت و شادمانى.

۲

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :شَرُّ الأوطانِ ما لَم یَأمَنْ فیهِ القُطّانُ .

امام على علیه السلام : بدترین وطن ها، وطنى است که ساکنانش امنیّت و آسایش نداشته باشند.

۳

عنه علیه ‏السلام : لا نِعمَهَ أهنَأُ مِنَ الأَمنِ .

امام على علیه ‏السلام : نعمتى خوش‏تر از امنیّت نیست .

۴

عنه علیه ‏السلام : رَفاهِیَهُ العَیشِ فِی الأَمنِ .

امام على علیه ‏السلام : آسایش زندگى ، در [گرو ]امنیّت است .

۵

عنه علیه السلام :الجَنَّهُ دارُ الأَمانِ .

امام على علیه السلام : بهشت ، سراى امنیّت است.

۶

عنه علیه السلام :شَرُّ البِلادِ بَلَدٌ لا أمنَ فیهِ ولا خِصبَ .

امام على علیه السلام : بدترین سرزمین ، آن است که نه امنیّت دارد و نه آبادانى

۷

الإمام الصادق علیه السلام :ثَلاثَهُ أشیاءَ یَحتاجُ النّاسُ طُرّا إلَیها : الأَمنُ ، وَالعَدلُ ، وَالخِصبُ .

امام صادق علیه السلام : سه چیز است که مردم یکسره بدان نیازمندند : امنیّت ، عدالت ، و آبادانى .

۸

الإمام علیّ علیه السلام :الإِیمانُ أمانٌ.

امام على علیه السلام : ایمان ، مایه امنیت است .

۹

عنه علیه السلام :اُنسُ الأَمنِ تُذهِبُهُ وَحشَهُ الوَحدَهِ ، واُنسُ الجَماعَهِ یُنَکِّدُهُ وَحشَهُ المَخافَهِ .

امام على علیه السلام : احساس تنهایى ، آرامش امنیت را از بین مى برد ، و احساس ترس ، انس با جماعت را به تلخى تبدیل مى کند .

۱۰

عنه صلى الله علیه و آله :نِعمَتانِ مَکفورَتانِ ؛ الأَمنُ وَالعافِیَهُ .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : دو نعمت اند که قدرشان ناشناخته است : امنیّت و سلامت .

۱۱

عنه علیه السلام :خَمسٌ مَن لم تَکُنْ فیهِ لم یَتَهَنَّ بالعَیشِ : الصِّحَّهُ ، و الأمنُ ، و الغِنى ، و القَناعَهُ ، و الأنِیسُ المُوافِقُ .

امام صادق علیه السلام : پنج چیز است که هر کس آنها را نداشته باشد، زندگیش گوارا نیست : تندرستى، امنیّت، توانگرى، قناعت و همدمِ سازگار.

۱۲

عنه علیه السلام :اللّهُمَّ أعطِنِی السَّعَهَ فِی الرِّزقِ ، وَالأَمنَ فِی الوَطَنِ .

امام زین العابدین علیه السلام : بار خدایا! مرا گشادگى در روزى و امنیّت در وطن عنایت فرما!

********************

گردآوری:ابوالقاسم کریمی

تهران-ورامین

۱۹ / بهمن/۱۳۹۹

Details
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

جملات پند آموز در کتاب رومیان

جملات پند آموز در کتاب رومیان

خلاصه کتاب رومیان

عهد جدید/تورات/مسیحیت

*********************

پولُس برآن بود که از کلیسای شهر روم دیدار کند، ولی پیش از آن می‌بایست به معرفی خود و اعتقاداتش می‌پرداخت. نگارش این نامه راه را برای سفر پولُس به روم هموار می‌کرد. قصد پولُس آن بود که مدتی در خدمت مسیحیان آن شهر باشد و سپس با کمک و پشتیبانی آنان رهسپار اسپانیا شود. او در این نامه به تشریح درک خود از ایمان مسیحی و چگونگی کاربرد این ایمان در زندگی عملی و روزمره می‌پردازد. این کتاب پیام پولُس را به جامع‌ترین شکل عرضه می‌دارد.

موضوع اصلی این نامه، نقشه نجات خدا و چگونگی پارسا شمرده شدن انسان‌ها است، خواه یهودیان و خواه اقوام غیریهود (۱:۱۷). برای تشریح این موضوع، پولُس به بحث درباره نکات مهمی نظیر گناه، فیض، ایمان، تقدّس، امنیت مومنان، و رابطه یهودیان و غیریهودیان در نقشه نجات خدا می‌پردازد. این نامه، نظام‌مندترین اثر پولُس است زیرا بیشتر به رساله‌ای الهیاتی و دقیق شباهت دارد تا نامه. در آن، پولُس بیش از سایر نامه‌های خود از کتاب عهد عتیق نقل قول کرده‌است (بخصوص در فصل‌های ۹ تا ۱۱). همچنین در این نامه‌است که پولُس دیدگاه مسیحی را دربارهٔ وضعیت کنونی قوم اسرائیل و رستگاری آنان تشریح می‌کند.

*********************

۱

پس ای کسی که دیگران را تعلیم می‌دهی، چرا خود را نمی‌آموزی

۲

۲۱ پس ای کسی که دیگران را تعلیم می‌دهی، چرا خود را نمی‌آموزی؟ و وعظ می‌کنی که دزدی نباید کرد، آیا خود دزدی می‌کنی؟

۲۲ و از زنا کردن نهی می‌کنی، آیا خود زانی نیستی؟ و از بتها نفرت داری، آیا خود معبده‌ا را غارت نمی‌کنی؟

۲۳ و به شریعت فخر می‌کنی، آیا به تجاوز از شریعت خدا را اهانت نمی‌کنی؟

۲۴ زیرا که به‌سبب شما در میان امّت‌ها اسم خدا را کفر می‌گویند، چنانکهمکتوب است.

۳

مصیبت صبر را پیدا می‌کند

و صبر امتحان را و امتحان امید را

۴

هر که مُرد، از گناه مبرّا شده است

۵

گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوسهای آن را اطاعت نمایید

۶

و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند.

۷

اگر خویشتن را به بندگی کسی تسلیمکرده، او را اطاعت نمایید، شما آنکس را که او را اطاعت می‌کنید بنده هستید

۸

پس چون آنچه را نمی‌خواهم می‌کنم، من دیگر فاعل آن نیستم

۹

کسانی که جسمانی هستند، نمی‌توانند خدا را خشنود سازند.

۱۰

اگر برحسب جسم زیست کنید، هرآینه خواهید مرد

۱۱

هرگاه خدا با ما است کیست به ضدّ ما؟

۱۲

امّا اگر امید چیزی را داریم که نمی‌بینیم، با صبر انتظار آن می‌کشیم.

۱۳

فرزندان جسم، فرزندان خدا نیستند،

۱۴

کتاب به فرعون می‌گوید، برای همین تو را برانگیختم تا قوّت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود

۱۵

هر که را می‌خواهد رحم می‌کند و هر که را می‌خواهد سنگدل می‌سازد.

۱۶

کتاب می‌گوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد

۱۷

بر شاخه‌ها فخر مکن و اگر فخر کنی تو حامل ریشه نیستی بلکه ریشه حامل تو است

۱۸

مغرور مباش بلکه بترس!

۱۹

پس مهربانی و سختی خدا را ملاحظه نما؛ امّا سختی بر آنانی که افتادند، امّا مهربانی برتو اگر در مهربانی ثابت باشی والاّ تو نیز بریده خواهی شد.

۲۰

کیست که رأی خداوند را دانسته باشد؟

۲۱

همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که ارادهٔ نیکوی پسندیده کامل خدا چیست.

۲۲

به اعتدال فکر نمایید

۲۳

محبّت بی‌ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید

۲۴

با محبّت برادرانه یکدیگر را دوست دارید و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید

۲۵

در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید.

۲۶

برکت بطلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند؛ برکت بطلبید و لعن مکنید.

۲۷

خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان.

۲۸

هیچ‌کس را به عوض بدی بدی مرسانید.

۲۹

اگر ممکن است بقدر قوّه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید

۳۰

مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز.

۳۱

پس اگر می‌خواهی که از آن قدرت ترسان نشوی، نیکویی کن که از او تحسین خواهی یافت.

۳۲

مدیون احدی به چیزی مشوید جز به محبّت نمودن با یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبّت نماید، شریعت را بجا آورده باشد.

۳۳

محبّت به همسایهٔ خود بدی نمی‌کند پس محبّت تکمیل شریعت است.

۳۴

پس خواه زنده باشیم، خواه بمیریم، از آن خداوندیم

۳۵

خداوند می‌گوید به حیات خودم قسم که هر زانویی نزد من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اقرار خواهد نمود.

۳۶

بر یکدیگر حکم نکنیم بلکه حکم کنید به اینکه کسی سنگی مصادم یا لغزشی در راه برادر خود ننهد

۳۷

هیچ چیز در ذات خود نجس نیست جز برای آن کسی که آن را نجس پندارد؛ برای او نجس است.

۳۸

آن اموری را که منشأ سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی نمایید

۳۹

بجهت خوراک کار خدا را خراب مساز. البتّه همه‌چیز پاک است، لیکن بد است برای آن شخص که برای لغزش می‌خورد.

*********************

گردآوری:ابوالقاسم کریمی

تهران-ورامین

۱۴/بهمن/۱۳۹۹

Details