معرفی ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی
شاعر ، نویسنده ، ترانه سرا 
کنشگر آزاد محیط زیست 
تاریخ تولد : ۹ / ۹ / ۱۳۶۵
محل سکونت:تهران – شهرستان ورامین
گنجینه شعر کوتاه و داستان آموزنده