وبسایت شاعر شهرستان ورامین

ترجمه 6 شعر زیبا از ویکتور دی لوپز

مترجم : ابوالقاسم کریمی

شاعر:ویکتور دی لوپز

حقوقدان و استاد دانشگاه و نویسنده کتاب های درسی کالج و آثار مرجع در مورد حقوق

***

شعر اول

***


Trust is earned slowly,
Over the course of one’s life,
But lost in an instant.


اعتماد به آرامی
در طول زندگی به دست می آید،
اما در یک لحظه از دست می رود.


شعر دوم


God is love,
Love is God,
God love is.
Love His children well,
As He well loves each one of us,
Let not His love go unrequited.


عشق خداست.
فرزندانش را خوب دوست بدار،
همانطور که او هر یک از ما را دوست دارد،
نگذارید محبت او بی نتیجه بماند.


شعر سوم


Life’s biggest losers,
Are those who when they’re losing,
Want to change the rules.


بزرگ‌ترین بازنده‌های زندگی،
کسانی هستند که وقتی می‌بازند،
می‌خواهند قوانین را تغییر دهند.


شعر چهارم


A child is transfixed,
By a rainbow in full bloom,
Adults curse the rain.


کودکی متحیر شده است،
با رنگین کمانی در حال شکوفتن،
بزرگسالان اما
باران را نفرین می کنند.


شعر پنجم


The louder the man,
The weaker his argument,
The smaller his brain


هر چه صدای مرد بلندتر باشد،
استدلالش ضعیف ترُ،
مغزش کوچکتر است


شعر ششم


Whom does the law serve?
Society and justice?
Or is it lawyers?


قانون در خدمت چه کسانی است؟
جامعه ، عدالت
یا وکیل

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.