جمعه 25 تیر, 1400 4:56 بعد از ظهر

شعر فقر/ابوالقاسم کریمی

برگ خُشکی ولگردم در پنجه ی نسیمی سرد نسیم سردی که از سمت خانه ی زنی هرزه می آید زن هرزه ای که هرشب تن برهنه […]
جمعه 25 تیر, 1400 4:55 بعد از ظهر

ترانه ای برای قلبم/ابوالقاسم کریمی

من یه درخت تنهام تو قلب یه بیابون دل من از دیوای آدم نما شده خون مردن و زنده موندن فرقی واسم نداره هر روز رو […]
جمعه 25 تیر, 1400 4:54 بعد از ظهر

ترانه:گرگ های آدم نما/ابوالقاسم کریمی

نام ترانه:گرگ های آدم نما   رها شدم تو جنگلی که اسم اون زمینه هر جا نگا میکنم گرگی توی کمینه نبض زمین تو دست گرگای […]
جمعه 25 تیر, 1400 4:53 بعد از ظهر

شعر پنجه ی اجبار/ابوالقاسم کریمی

زمین در کاسه ای از خون گرفتار بشر در پنجه ی بی رحم اجبار ورق های کتاب سرخ تاریخ نگین خوش تراش دست ِ تکرار
جمعه 25 تیر, 1400 4:52 بعد از ظهر

شعر گل تشنه/ابوالقاسم کریمی

گلی که ریشه های تشنه دارد به روح سبز خود ایمان ندارد دعا کن مادرم بعد از نمازت به شهر ما کمی باران ببارد
جمعه 25 تیر, 1400 4:51 بعد از ظهر

شعر صدای تیشه ی شب/ابوالقاسم کریمی

خزان بر دفتر شعرم خزیده لب خندان من را غم خریده صدای ضربه های تیشه ی شب به باغ سبز ایمانم رسیده
جمعه 25 تیر, 1400 4:47 بعد از ظهر

شعر گوال اشک/ابوالقاسم کریمی

خدا، افتاده در گودال اشکم همه خندان و من دنبال اشکم تن ِ زخمی و خستم را بپوشان هوا سرد است و من پامال اشکم
جمعه 25 تیر, 1400 4:45 بعد از ظهر

شعر کاسه ی خون / ابوالقاسم کریمی

زمین در کاسه ای از خون گرفتار بشر در پنجه ی بی رحم اجبار ورق های کتاب سرخ تاریخ نگین خوش تراش دستِ تکرار
جمعه 25 تیر, 1400 4:44 بعد از ظهر

شعر دل انسان/ابوالقاسم کریمی

دل انسان به حرص و کینه چرکین زمین آلوده و دریاچه غمگین مصیبت ها به دوشش دارد آن کس که میخواهد جهان را بهتر از این
گنجینه شعر کوتاه و داستان آموزنده