وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستان فلَش، داستانک یا داستان کوتاه کوتاه  قالبی در داستان‌نویسی است که در چند خط یا حداکثر یک صفحه نوشته می‌شود و در پی یک کشف ضربه‌زننده است. این کشف می‌تواند غافلگیر کردن خواننده و ایجاد شوک، شوخی یا نمایش لحظه‌ای زیبا باشد. همچنین داستانک یا فلش فیکشن می‌تواند پایانی نداشته باشد و انتهای داستانک را به خواننده واگذار کند. برعکس رمان یا داستان، که در انتهای آن رویداد مهم پایان می‌پذیرد.

در فارسی می‌توان آن را «داستان ناگهان»، «داستان لحظه»، و «داستان آنی» ترجمه کرد.

***

توجه: انتشار تمامی نوشته های مرتبط با این موضوع( قانونا و شرعا )تنها با ذکر منبع مجاز می باشد ، در غیر این صورت جدا از انتشار مطالب خوداری فرمایید.

شنبه 27 فوریه, 2021 9:46 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۱

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۱
شنبه 27 فوریه, 2021 9:57 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۲

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۲
شنبه 27 فوریه, 2021 10:32 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۳

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۳
شنبه 27 فوریه, 2021 10:38 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۴

ابوالقاسم کریمی/داستانک/شماره۴
پنج‌شنبه 18 فوریه, 2021 8:22 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب اول تسالونیکیان

اول تسالونیکیان کتاب مقدس/عهد جدید/مسیحیت *** ۱ از زنا بپرهیزید. تا هرکسی از شما بداند چگونه باید ظرف خویشتن را در قدّوسیّت و عزّت دریابد ۲ خدا ما را به ناپاکی نخوانده است، بلکه به قدّوسیّت ۳ حریص باشید در اینکه آرام شوید ۴ امّا در خصوص محبّت برادرانه، لازم نیست که به شما بنویسم، زیرا خود شما از خدا آموخته شده‌اید که یکدیگر را محبّت نمایید ۵ ای برادران به شما التماس داریم که بشناسید آنانی را که در میان شما زحمت می‌کشند ۶ زنهار کسی با کسی به سزای بدی بدی نکند، بلکه دائماً با یکدیگر و با جمیع مردم در پی نیکویی بکوشید ۷ همیشه دعا کنید ۸ پیوسته شادمان باشید ۹ همه‌چیز را تحقیق کنید، و به آنچه نیکو است متمسّک باشید ۱۰ از هر نوع بدی احتراز نمایید ****** گردآوری:ابوالقاسم کریمی تهران - ورامین
جمعه 17 سپتامبر, 2021 8:26 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستانک/۲۴/ابوالقاسم کریمی

داستانک/۲۴/ابوالقاسم کریمی
جمعه 17 سپتامبر, 2021 8:29 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستانک/۲۵/ابوالقاسم کریمی

داستانک/۲۵/ابوالقاسم کریمی
یکشنبه 12 سپتامبر, 2021 9:16 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستانک/ابوالقاسم کریمی/ شمار ۲۰

داستانک/ابوالقاسم کریمی/ شمار ۲۰
یکشنبه 12 سپتامبر, 2021 9:20 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

داستانک/ابوالقاسم کریمی/ شمار ۲۱

داستانک/ابوالقاسم کریمی/ شمار ۲۱