وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خداوندا مرا آن ده که آن به

***

توجه: انتشار تمامی نوشته های مرتبط با این موضوع( قانونا و شرعا )تنها با ذکر منبع مجاز می باشد ، در غیر این صورت جدا از انتشار مطالب خوداری فرمایید.

سه‌شنبه 14 سپتامبر, 2021 8:52 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

مناجات با خدا/۳

مناجات با خدا/۳
سه‌شنبه 14 سپتامبر, 2021 9:01 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

مناجات با خدا/۴

مناجات با خدا/۴
سه‌شنبه 14 سپتامبر, 2021 9:09 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

مناجات با خدا/۵

مناجات با خدا/۵
شنبه 4 سپتامبر, 2021 10:20 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

مناجات با خدا/شماره۱

خدایا ، تو را نشناختیم اما قضاوتت کردیم وَ به جای تو سخن گفتیم حکیم صادر کردیم تصمیم گرفتیم عف نمودیم وَ عذاب دادیم
یکشنبه 12 سپتامبر, 2021 9:04 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

مناجات با خدا/شماره۲

مناجات با خدا/شماره۲