وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد

***

توجه: انتشار تمامی نوشته های مرتبط با این موضوع( قانونا و شرعا )تنها با ذکر منبع مجاز می باشد ، در غیر این صورت جدا از انتشار مطالب خوداری فرمایید.

چهارشنبه 15 سپتامبر, 2021 6:30 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/۵

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/۵
چهارشنبه 15 سپتامبر, 2021 6:34 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/۶

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد
چهارشنبه 15 سپتامبر, 2021 6:42 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/۷

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/۷
چهارشنبه 15 سپتامبر, 2021 6:45 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/۸

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/۸
شنبه 4 سپتامبر, 2021 7:20 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/شماره۱

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/شماره۱
شنبه 4 سپتامبر, 2021 7:31 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/شماره۲

کیمیا مسئولیت یک وزنه سنگینه که اگه عاشق زندگی نباشی نمیتونی سنگینی مسئولیت رو تحمل کنی کیمیا
یکشنبه 5 سپتامبر, 2021 4:06 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/شماره۲

کیمیا قدر شناس اندوه امروزت باش تا فردا مبتلای تکرار مشکلت نباشی *** کیمیا تنها عاشقان میتونن با شادی و آرامش مسئولیت های زندگی رو به دوش بکشن ***
شنبه 4 سپتامبر, 2021 7:42 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/شماره۳

زندگی کردن شوخی نیست اگه مراقب نباشی غم سر زده میاد خونت بی اجازه کنارت میشینه و  قبل از اینکه  بتونی حرفی بهش بزنی
شنبه 11 سپتامبر, 2021 9:02 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/شماره۴

نامه هایی که هرگز فرستاده نشد/شماره۴