وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نصایحی به خودم

***

توجه: انتشار تمامی نوشته های مرتبط با این موضوع( قانونا و شرعا )تنها با ذکر منبع مجاز می باشد ، در غیر این صورت جدا از انتشار مطالب خوداری فرمایید.

سه‌شنبه 14 سپتامبر, 2021 4:36 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نصایحی به خودم/۲۶

نصایحی به خودم/۲۶
یکشنبه 5 سپتامبر, 2021 4:22 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نصایحی به خودم/بخش ۲

قاسم آگاهی تنها داروی علاج رنج هاست اما وای بر سرزمینی که اقلیت دانا
شنبه 4 سپتامبر, 2021 6:55 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نصایحی به خودم/بخش اول

هیچکس آنقدر بزرگ نیست که برده اش باشی و هیچکس آنقدر کوچک نیست که نوکرت باشد *** قاسم به حیوانات و محیط زیست عشق بورز به انسان ها به اندازه دانایی و معرفتوشن نزدیک شو وَ
یکشنبه 5 سپتامبر, 2021 4:25 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نصایحی به خودم/شماره ۳

قاسم نخست زندگی را خوب بشناس و بعد زندگی تشکیل بده
جمعه 10 سپتامبر, 2021 9:54 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نصایحی به خودم/شماره۲۰

نصایحی به خودم/شماره۲۰
جمعه 10 سپتامبر, 2021 9:58 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نصایحی به خودم/شماره۲۱

نصایحی به خودم/شماره۲۱
جمعه 10 سپتامبر, 2021 10:08 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نصایحی به خودم/شماره۲۲

نصایحی به خودم/شماره۲۲
جمعه 10 سپتامبر, 2021 10:16 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نصایحی به خودم/شماره۲۳

نصایحی به خودم/شماره۲۳
جمعه 10 سپتامبر, 2021 10:37 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

نصایحی به خودم/شماره۲۴

نصایحی به خودم/شماره۲۴