وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

گردآوری احادیث موضوعی

شنبه 27 فوریه, 2021 5:52 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۰ حدیث گرانبها در باب عشق(زمینی)

۱۰ حدیث گرانبها در باب عشق(زمینی)
شنبه 27 فوریه, 2021 5:57 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۰ حدیث گرانبها در باب مرد

۱۰ حدیث گرانبها در باب مرد
شنبه 20 فوریه, 2021 3:29 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۰ حدیث گرانبها در باب نفاق

۱ الإمام الکاظم علیه السلام :الخِیانَهُ وَالکَذِبُ یَجلِبانِ الفَقرَ وَالنِّفاقَ . امام کاظم علیه السلام : خیانت و دروغگویى ، فقر و نفاق را فراهم مى کنند . ۲ الإمامُ علیٌّ علیه السلام :النِّفاقُ شَینُ الأخلاقِ . امام على علیه السلام : نفاق، ننگِ اخلاق است .
شنبه 27 فوریه, 2021 12:23 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۱ حدیث گرانبها در باب خشونت

۱۱ حدیث گرانبها در باب خشونت
جمعه 19 فوریه, 2021 8:19 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۱ حدیث گرانبها در باب قاضی و قضاوت

***** ۱ رسول اللّه صلى الله علیه و آله :القُضاهُ ثلاثهٌ : قاضِیانِ فی النارِ وقاضٍ فی الجَنّهِ ، قاضٍ قَضى بالهَوى فهُو فی النارِ ، وقاضٍ قَضى بغیرِ عِلمٍ فهُو فی النارِ ، وقاضٍ قَضى بالحَقِّ فهُو فی الجَنّهِ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : قاضیان ، سه دسته اند: دو دسته از آنها در آتش اند و یک دسته در بهشت. قاضى اى که به دلخواه داورى کند، این قاضى در آتش است ؛ قاضى اى که ندانسته حکم دهد، او نیز در آتش است ؛ و قاضى اى که حکم حق [و درست] صادر کند ، این قاضى در بهشت است. ۲ رسولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله :لِسانُ القاضِی بینَ جَمرَتَینِ حتّى یَصیرَ إمّا إلَى الجَنَّهِ، و إمّا إلَى النارِ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : زبان قاضى میان دو اخگر است تا این که یا به سوى بهشت رود و یا به سوى آتش. ۳ عنه صلى الله علیه و آله :لا یَقضی القاضی بینَ اثنَینِ و هُو غَضبانُ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : قاضى نباید در حال خشم میان دو نفر قضاوت کند. ۴ رسولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله :إنَّ القاضیَ العَدلَ لَیُجاءُ بهِ یَومَ القِیامَهِ فَیَلقَى مِن شِدَّهِ الحِسابِ ما یَتَمَنّى أن لا یکونَ قَضى بینَ اثنَینِ فی تَمرَهٍ قَطُّ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : در روز قیامت قاضى دادگر را مى آورند و چنان حساب سختى از او مى کشند که آرزو مى کند کاش هرگز حتى درباره یک خرما میان دو نفر داورى نکرده بود. ۵ عنه صلى الله علیه و آله :شِرارُ اُمَّتی مَن یَلِی القَضاءَ ، إنِ اشتَبَهَ عَلَیهِ لَم یُشاوِر ، وإن أصابَ بَطِرَ ، وإن غَضِبَ عَنَّفَ ، وکاتِبُ السُّوءِ کَالعامِلِ بِهِ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : بدترین فرد امّت من ، آن قاضى اى است که اگر امر بر او مشتبه شود ، مشورت نمى کند و اگر حکمى درست دهد ، مغرور مى شود و اگر در خشم آید ، سرزنش مى کند . نویسنده بد ، همانند عمل کننده به آن است . ۶ عنه صلى الله علیه و آله :إنَّ اللّه َ مَع القاضی ما لَم یَجُرْ ، فإذا جارَ تَخَلَّى عَنهُ ولَزِمَهُ الشیطانُ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : تا زمانى که قاضى گرفتار انحراف از حق نشود، خداوند با اوست. پس هر گاه دچار انحراف از حق شد، خداوند ، از او دست مى کشد و شیطان ، همراه او مى شود. ۷ الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مِن أکلِ السُّحتِ الرّشوَهُ فی الحُکمِ . امام صادق علیه السلام : رشوه گرفتن در قضاوت ، از مصادیق مالِ حرام است . ۸ رسول اللّه صلى الله علیه و آله :مَن وَلِیَ القَضاءَ فَقَد ذَبَحَ نفسَهُ بغیرِ سِکِّینٍ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هر که عهده دار قضاوت شود، خود را بدون کارد ، سر بُریده است. ۹ دعائم الإسلام :عن رسول اللّه ِ صلى الله علیه و آله أ نّهُ نَهى أن یَقضیَ القاضی وهُو غَضبانُ أو جائعٌ أو ناعِسٌ . دعائم الإسلام : پیامبر خدا ، نهى فرمود از این که قاضى در حال خشم یا گرسنگى و یا خواب آلودگى قضاوت کند. ۱۰ عنه علیه السلام :الذُّنوبُ التی تَحبِسُ غَیثَ السماءِ : جَورُ الحُکّامِ فی القَضاءِ ، و شَهادَهُ الزُّورِ ، و کِتمانُ الشهادَهِ . امام زین العابدین علیه السلام : گناهانى که بارش آسمان را باز مى دارند عبارتند از : قضاوت ظالمانه قاضیان ، شهادت دروغ، و کتمان شهادت . ۱۱ عنه صلى الله علیه و آله :لَعَنَ اللّهُ الرّاشِیَ والمُرتَشِیَ فی الحُکمِ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : خدا لعنت کند کسى را که در کار قضاوت ، رشوه بدهد و رشوه بگیرد ! ******* گردآوری:ابوالقاسم کریمی تهران - ورامین ۱ اسفند ۱۳۹۹
یکشنبه 14 فوریه, 2021 9:21 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۲ حدیث گرانبها در باب امنیت

۱۲ حدیث گرانبها در باب امنیت ******************** ۱ رسولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله :لا خَیرَ فی ......... الوَطَنِ إلاّ مَع الأمنِ و السُّرورِ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : خیرى نیست در ......... وطن مگر با امنیّت و شادمانى. ۲ الإمامُ علیٌّ علیه السلام :شَرُّ الأوطانِ ما لَم یَأمَنْ فیهِ القُطّانُ . امام على علیه السلام : بدترین وطن ها، وطنى است که ساکنانش امنیّت و آسایش نداشته باشند. ۳ عنه علیه ‏السلام : لا نِعمَهَ أهنَأُ مِنَ الأَمنِ . امام على علیه ‏السلام : نعمتى خوش‏تر از امنیّت نیست . ۴ عنه علیه ‏السلام : رَفاهِیَهُ العَیشِ فِی الأَمنِ . امام على علیه ‏السلام : آسایش زندگى ، در [گرو ]امنیّت است . ۵ عنه علیه السلام :الجَنَّهُ دارُ الأَمانِ . امام على علیه السلام : بهشت ، سراى امنیّت است. ۶ عنه علیه السلام :شَرُّ البِلادِ بَلَدٌ لا أمنَ فیهِ ولا خِصبَ . امام على علیه السلام : بدترین سرزمین ، آن است که نه امنیّت دارد و نه آبادانى ۷ الإمام الصادق علیه السلام :ثَلاثَهُ أشیاءَ یَحتاجُ النّاسُ طُرّا إلَیها : الأَمنُ ، وَالعَدلُ ، وَالخِصبُ . امام صادق علیه السلام : سه چیز است که مردم یکسره بدان نیازمندند : امنیّت ، عدالت ، و آبادانى . ۸ الإمام علیّ علیه السلام :الإِیمانُ أمانٌ. امام على علیه السلام : ایمان ، مایه امنیت است . ۹ عنه علیه السلام :اُنسُ الأَمنِ تُذهِبُهُ وَحشَهُ الوَحدَهِ ، واُنسُ الجَماعَهِ یُنَکِّدُهُ وَحشَهُ المَخافَهِ . امام على علیه السلام : احساس تنهایى ، آرامش امنیت را از بین مى برد ، و احساس ترس ، انس با جماعت را به تلخى تبدیل مى کند . ۱۰ عنه صلى الله علیه و آله :نِعمَتانِ مَکفورَتانِ ؛ الأَمنُ وَالعافِیَهُ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : دو نعمت اند که قدرشان ناشناخته است : امنیّت و سلامت . ۱۱ عنه علیه السلام :خَمسٌ مَن لم تَکُنْ فیهِ لم یَتَهَنَّ بالعَیشِ : الصِّحَّهُ ، و الأمنُ ، و الغِنى ، و القَناعَهُ ، و الأنِیسُ المُوافِقُ . امام صادق علیه السلام : پنج چیز است که هر کس آنها را نداشته باشد، زندگیش گوارا نیست : تندرستى، امنیّت، توانگرى، قناعت و همدمِ سازگار. ۱۲ عنه علیه السلام :اللّهُمَّ أعطِنِی السَّعَهَ فِی الرِّزقِ ، وَالأَمنَ فِی الوَطَنِ . امام زین العابدین علیه السلام : بار خدایا! مرا گشادگى در روزى و امنیّت در وطن عنایت فرما! ******************** گردآوری:ابوالقاسم کریمی تهران-ورامین ۱۹ / بهمن/۱۳۹۹
شنبه 27 فوریه, 2021 5:54 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۲ حدیث گرانبها در باب زن

۱۲ حدیث گرانبها در باب زن
شنبه 27 فوریه, 2021 5:55 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۴ حدیث گرانبها در باب دروغ

۱۴ حدیث گرانبها در باب دروغ
شنبه 27 فوریه, 2021 12:25 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۴ حدیث گرانبها در باب کودک / فرزند

۱۴ حدیث گرانبها در باب کودک / فرزند