وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل متی

پنج‌شنبه 26 آگوست, 2021 11:54 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل متی/فصل اول

کتاب نسب نامه عیسی مسیح بن داود بن ابراهیم، ۲ ابراهیم اسحاق را آورد و اسحاق یعقوب را آورد و
پنج‌شنبه 26 آگوست, 2021 12:11 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل متی/فصل پنجم

زیاده بر این از شریر است. ۳۸ شنیده‌اید که گفته شده است، چشمی به چشمی و دندانی به دندانی؛ ۳۹ لیکن من به شما می‌
پنج‌شنبه 26 آگوست, 2021 12:06 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل متی/فصل چهارم

۱۷ از آن هنگام عیسی به موعظه شروع کرد و گفت، توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است
پنج‌شنبه 26 آگوست, 2021 11:57 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل متی/فصل دوم

چون عیسی در ایّام هیرودیسِ پادشاه در بیتْ‌لَحِم یهودیه تولّد یافت، ناگاه مجوسی چند از مشرق به اُورْشلیم آمده، گفتند، ۲ کجاست آن مولود که پادشاه […]
پنج‌شنبه 26 آگوست, 2021 12:04 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل انجیل متی/فصل سوم

۱۶ امّا عیسی چون تعمید یافت، فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده، بر وی می‌آید. ۱۷ آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من که از او خشنودم.