وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

مطالعه متن کامل کتاب تائو ت چینگ اثر لائوتسه

پنج‌شنبه 26 آگوست, 2021 3:35 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل کتاب تائو ت چینگ/بخش ۱ تا ۱۵

متن کامل کتاب تائو ت چینگ/بخش ۱ تا ۱۵
پنج‌شنبه 26 آگوست, 2021 3:44 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل کتاب تائو ت چینگ/بخش ۱۶ تا ۳۰

هر عملی، عکس العملی دارد. خشونت حتی با نیت خوب همیشه به کننده اش باز می گردد. قرزانه کار خود را به پایان می رساند
پنج‌شنبه 26 آگوست, 2021 3:54 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل کتاب تائو ت چینگ/بخش ۳۱ تا ۵۰

ابزار نظامی، ابزار خشونت است. فرزانه از خشونت پرهیز می کند. ابزار نظامی ابزار ترس است؛ فرزانه هرگز آن را بکار نمی برد؛ مگر در زمان اضطراری
پنج‌شنبه 26 آگوست, 2021 4:01 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل کتاب تائو ت چینگ/بخش ۵۱ تا ۶۰

ولی به سادگی می توانی از راهش به در آیی. بهانه ای به بدی برای مخالفت مده و بدی خود به خود از میان می رود.
پنج‌شنبه 26 آگوست, 2021 4:07 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل کتاب تائو ت چینگ/بخش ۶۱ تا ۷۰

وقتی فرزانه به مشکلی بر می خورد، متوقف می شود و خود را وقف مشکل می کند. او به رفاه خود دلبسته نیست پس مشکلات برای او مشکل نیستند.
پنج‌شنبه 26 آگوست, 2021 4:13 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

متن کامل کتاب تائو ت چینگ/بخش ۷۱ تا ۸۱ (پایان)

ندانستن، دانش راستین است. تلاش برای انباشتنِ دانش، بیماری است. ابتدا بدانید که بیمارید، سپس برای سلامتی کوشش کنید. فرزانه طبیب خود است.