صفحه فرود

[tm_heading tag=”h5″ custom_google_font=”” font_weight=”700″ align=”center” text_color=”secondary_color” text=”ما قالب خوبی را به شما معرفی می کنیم!” font_size=”lg:15″ letter_spacing=”0px” line_height=”1.15″ css=”.vc_custom_1552400462096{margin-bottom: 28px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading style=”highlight-text” custom_google_font=”” align=”center” text=”قالب چند منظوره آردن
قالب حرفه ایو جدید وردپرس ” font_size=”sm:32;md:42;lg:35″ letter_spacing=”0px” line_height=”1.38″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_box_icon style=”2″ icon_color=”secondary” type=”linea” icon_linea=”icon-basic-pencil-ruler” link=”||target:%20_blank|rel:nofollow” heading=”مدرن و انعطاف پذیر” text=”آردن از شفافیت بالایی برخوردار است. وب سایت شما با انعطاف پذیری بالایی در سفارشی سازی ظاهر خواهد شد.”][tm_box_icon style=”2″ icon_color=”secondary” type=”linea” icon_linea=”icon-basic-message-txt” heading=”ویژوال کامپوزر” text=”در مورد برنامه نویسی فراموش کنید، شما به راحتی می توانید صفحه های ریسپانسیوخود را ایجاد کنید و با کشیدن و رها کردن مطالب مانند متن، تصاویر و دکمه ها را به صفحات خود اضافه کنید.”][tm_box_icon style=”2″ icon_color=”secondary” type=”linea” icon_linea=”icon-basic-globe” heading=”100+ صفحه نسخه ی نمایشی” text=”با جمع آوری جامع ما از صفحات نسخه ی نمایشی، شما می توانید طیف گسترده ای از گزینه های وب سایت خیره کننده خود را ایجاد کنید و یا خود را با استفاده از عناصر از پیش ساخته شده را دستی ایجاد کنید.” lg_spacing=”margin_bottom:0″]
[tm_heading tag=”h5″ custom_google_font=”” align=”center” text_color=”secondary_color” text=”32+” font_size=”lg:70″ letter_spacing=”-1.35px” line_height=”1.03″][tm_heading custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”center” text=”دموی صفحه اصلی” font_size=”sm:36;md:46;lg:56″ line_height=”1.14″ css=”.vc_custom_1552398758263{margin-bottom: 20px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”center” text=”قالب آردن 37 صفحه اصلی دارد شما می توانید به دلخواه سلیقه خودتان انتخاب کنید” max_width=”700px” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_view_demo items=”%5B%7B%22pages%22%3A%22creative-agency%22%2C%22image%22%3A%222899%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22marketing-agency%22%2C%22image%22%3A%222897%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22modern-agency%22%2C%22image%22%3A%222896%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22start-up%22%2C%22image%22%3A%222898%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22business-modern%22%2C%22image%22%3A%222900%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22business-classic%22%2C%22image%22%3A%222901%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22personal-portfolio%22%2C%22image%22%3A%222902%22%2C%22category%22%3A%22%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22business-services%22%2C%22image%22%3A%222903%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22onepage%22%2C%22image%22%3A%222904%22%2C%22category%22%3A%22%D8%AA%DA%A9%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22design-studio%22%2C%22image%22%3A%222919%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22minimalism%22%2C%22image%22%3A%222918%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22left-menu-multipurpose%22%2C%22image%22%3A%222905%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22metro-portfolio-homepage%22%2C%22image%22%3A%222906%22%2C%22category%22%3A%22%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22architecture%22%2C%22image%22%3A%222907%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22presentation%22%2C%22image%22%3A%222908%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22construction%22%2C%22image%22%3A%223207%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22finance-business%22%2C%22image%22%3A%223208%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22landing-homepage%22%2C%22image%22%3A%222909%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22graphic-design%22%2C%22image%22%3A%222910%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22event%22%2C%22image%22%3A%222911%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22classic-shop%22%2C%22image%22%3A%222912%22%2C%22category%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22modern-shop%22%2C%22image%22%3A%222913%22%2C%22category%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22portfolio-fullscreen-slider%22%2C%22image%22%3A%222914%22%2C%22category%22%3A%22%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22personal-blog-home%22%2C%22image%22%3A%222915%22%2C%22category%22%3A%22%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22left-menu-blog%22%2C%22image%22%3A%222916%22%2C%22category%22%3A%22%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22restaurant%22%2C%22image%22%3A%222917%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22photo-slider%22%2C%22image%22%3A%222920%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22vcard%22%2C%22image%22%3A%222921%22%2C%22category%22%3A%22%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22portfolio-fullscreen-split-slider%22%2C%22image%22%3A%222922%22%2C%22category%22%3A%22%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22portfolio-1%22%2C%22image%22%3A%222923%22%2C%22category%22%3A%22%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22portfolio-2%22%2C%22image%22%3A%222924%22%2C%22category%22%3A%22%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22justified-gallery-homepage%22%2C%22image%22%3A%222925%22%2C%22category%22%3A%22%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22portfolio-fullscreen-carousel-slider%22%2C%22image%22%3A%223473%22%2C%22category%22%3A%22%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22blog-masonry-home%22%2C%22image%22%3A%223474%22%2C%22category%22%3A%22%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22wedding%22%2C%22image%22%3A%223627%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%2C%22badge%22%3A%22new%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22interior%22%2C%22image%22%3A%223626%22%2C%22category%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%22%2C%22badge%22%3A%22new%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22blog-fullscreen-slider%22%2C%22image%22%3A%223625%22%2C%22category%22%3A%22%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%22%2C%22badge%22%3A%22new%22%7D%5D” pages=”modern-agency”]
[tm_heading custom_google_font=”” align=”right” text_color=”secondary_color” text=”100+” font_size=”lg:30″ line_height=”1.18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading custom_google_font=”” align=”right” text=”صفحات پیش ساخته شده” font_size=”lg:28″ line_height=”1.18″ css=”.vc_custom_1552400543111{margin-bottom: 20px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” align=”right” text=”صفحات خود را فقط با اضافه کردن مطالب خود به صفحات داخلی پیش ساخته مانند درباره ما، خدمات ما، تیم ما، نمونه کارها، وبلاگ، فروشگاه …ایجاد کنید” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[rev_slider alias=”landing-demo”]
[tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” animation=”move-down” text=”تنظیمات مختلف سربرگ” font_size=”sm:30;lg:36″ line_height=”1.18″ css=”.vc_custom_1552398610534{margin-bottom: 20px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” align=”center” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” animation=”move-up” text=”آردن گزینه های سربرگ های مختلف را از پیش تنظیم می کند، شما می توانید انتخاب کنید و یا هر چیزی که می خواهید سفارش سازی کنید.” max_width=”600px” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_slider image_size=”full” pagination=”1″ gutter=”0″ auto_play=”4000″ items_display=”xs:1;sm:2;md:3;lg:5″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%223305%22%2C%22link%22%3A%22Link%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%223306%22%2C%22link%22%3A%22Link%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%223307%22%2C%22link%22%3A%22Link%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%223308%22%2C%22link%22%3A%22Link%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%223309%22%2C%22link%22%3A%22Link%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%223310%22%2C%22link%22%3A%22Link%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%223311%22%2C%22link%22%3A%22Link%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%223312%22%2C%22link%22%3A%22Link%22%7D%5D”]
[tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” align=”right” text=”فورا فروشگاه آنلاین خود را ایجاد کنید و فروش را با نسخه های فروشگاه ما افزایش دهید!” max_width=”400px” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text_color=”secondary_color” text=”38+” font_size=”lg:36″ line_height=”1.18″][tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text=”کد کوتاه دستی” font_size=”lg:36″ line_height=”1.18″ css=”.vc_custom_1552398514404{margin-bottom: 22px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” align=”center” text=”برای ایجاد صفحات سفارشی به شما کمک می کند.کد کوتاه امکان انعطاف پذیری برای سفارشی کردن را به شما می دهد و شما مجبور نیستید هر کدام را اداره کنید.” max_width=”700px” css=”.vc_custom_1552398500893{margin-bottom: 50px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_view_demo_icon items=”%5B%7B%22pages%22%3A%22accordion-toggles%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-arrows-hamburger-2%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22button%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-mouse%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22carousels%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-arrows-horizontal%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22charts%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-ecommerce-graph-increase%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22contact-forms%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-mail-open-text%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22countdown-clock%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-clockwise%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22counter%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-clock%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22dividers%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-arrows-expand-vertical1%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22google-map%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-geolocalize-05%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22icon-box%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-elaboration-folder-heart%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22image-slider%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-arrows-glide-horizontal%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22lightbox-gallery%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-picture-multiple%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22lists%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-arrows-hamburger1%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22media-feed%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-world%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22popup-video%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-music-play-button%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22pricing%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-ecommerce-dollar%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22rotate-box%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-cards-hearts%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22social-media%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-share%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22tabs%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-folder-multiple%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22team-member%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-elaboration-message-happy%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22testimonials%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-message-txt%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22timeline%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-flag1%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22typography%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-basic-sheet-pencil%22%7D%2C%7B%22pages%22%3A%22blog-grid%22%2C%22icon_linea%22%3A%22icon-arrows-squares%22%7D%5D”]
[tm_heading tag=”h5″ custom_google_font=”” font_weight=”700″ align=”center” text_color=”secondary_color” text=”فرصت های نامحدود” font_size=”lg:16″ letter_spacing=”2px” line_height=”1.15″ css=”.vc_custom_1552398454160{margin-bottom: 20px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text=”سفارشی همانطور که می خواهید” font_size=”sm:32;md:42;lg:52″ line_height=”1.18″ css=”.vc_custom_1552398445039{margin-bottom: 28px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” align=”center” text=”آردن بسیاری از صفحات را ارایه می دهد، اما اگر کسانی که طرح بندی پیش ساخته را دوست ندارند، می توانند به طور کامل صفحات سفارشی را بدون هیچ زحمتی با استفاده از ویژوال کامپوزرابزار سازنده و کد کوتاه ایجاد کنند.” max_width=”700px” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” align=”right” text_color=”secondary_color” counter=”true” text=”22″ font_size=”lg:28″ line_height=”1.18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading custom_google_font=”” align=”right” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” text=”طرح بندی از پیش ساخته شده” font_size=”lg:28″ line_height=”1.18″ css=”.vc_custom_1552400729087{margin-bottom: 20px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” align=”right” text=”بر اساس 6 پوسته اصلی، و شما همچنین می توانید سبک خود را با استفاده از کد کوتاه نمونه کارها ایجاد کنید!” css=”.vc_custom_1552400736823{margin-bottom: 36px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
انعطاف پذیری 90%
[tm_heading custom_google_font=”” align=”right” text_color=”secondary_color” counter=”true” text=”06″ font_size=”lg:28″ line_height=”1.18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading custom_google_font=”” align=”right” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” text=”طراحی نمونه کارهای تکی” font_size=”lg:28″ line_height=”1.18″ css=”.vc_custom_1552400761920{margin-bottom: 20px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”آردن همچنین 6+ گزینه های منحصر به فرد نمونه کارها را برای نیازهای خود ارائه می دهد.” css=”.vc_custom_1552400771040{margin-bottom: 36px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
انعطاف پذیری 80%
[tm_heading tag=”h6″ custom_google_font=”” align=”center” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” text=”شبکه ای” font_size=”lg:18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading tag=”h6″ custom_google_font=”” align=”center” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” text=”تعدیل شده” font_size=”lg:18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading tag=”h6″ custom_google_font=”” align=”center” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” text=”مترو” font_size=”lg:18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading tag=”h6″ custom_google_font=”” align=”center” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” text=”پازلی” font_size=”lg:18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading tag=”h6″ custom_google_font=”” align=”center” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” text=”چرخشی” font_size=”lg:18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading tag=”h6″ custom_google_font=”” align=”center” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” text=”با عنوان” font_size=”lg:18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” text_color=”secondary_color” counter=”true” text=”06″ font_size=”lg:36″ line_height=”1.18″][tm_heading custom_google_font=”” align=”right” text=”طرح بندی وبلاگ پیش ساخته” font_size=”lg:28″ line_height=”1.18″ css=”.vc_custom_1552400781104{margin-bottom: 20px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”بر اساس 6 پوسته اصلی، همچنین می توانید سبک خود را با استفاده از کد کوتاه وبلاگ ایجاد کنید!” css=”.vc_custom_1552400681411{margin-bottom: 36px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
انعطاف پذیری 90%
[tm_heading custom_google_font=”” align=”right” text_color=”secondary_color” counter=”true” text=”10″ font_size=”lg:36″ line_height=”1.18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading custom_google_font=”” align=”right” text=”تنظیمات وبلاگ تکی” font_size=”lg:28″ line_height=”1.18″ css=”.vc_custom_1552401018043{margin-bottom: 20px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” google_fonts=”font_family:Poppins%3A300%2Cregular%2C500%2C600%2C700|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” align=”right” text=”با آردن می توانید کسب کارهای جدید و متفاوت را راه اندازی کنید” css=”.vc_custom_1552400869863{margin-bottom: 36px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
انعطاف پذیری 80%
[tm_heading tag=”h6″ custom_google_font=”” align=”center” text=”شبکه ای” font_size=”lg:18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading tag=”h6″ custom_google_font=”” align=”center” text=”تصویر بزرگ با نوار کناری” font_size=”lg:18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading tag=”h6″ custom_google_font=”” align=”center” text=”تصویر شبکه ای با نوار کناری” font_size=”lg:18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading tag=”h6″ custom_google_font=”” align=”center” text=”شبکه با نوار کناری” font_size=”lg:18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading tag=”h6″ custom_google_font=”” align=”center” text=”چرخشی” font_size=”lg:18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading tag=”h6″ custom_google_font=”” align=”center” text=”پازلی” font_size=”lg:18″ typed_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text_color=”custom_color” custom_text_color=”#ffffff” text=”ساخت وب سایت های حرفه ای
با آردن” font_size=”sm:42;lg:52″ line_height=”1.18″ css=”.vc_custom_1552399003070{margin-bottom: 41px !important;}” typed_list=”%5B%7B%7D%5D”][tm_button style=”2″ button=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|” align=”center” color=”custom” button_bg_color=”custom” font_color=”custom” button_border_color=”secondary” button_bg_color_hover=”secondary” font_color_hover=”custom” button_border_color_hover=”secondary” custom_font_color_hover=”#ffffff” custom_font_color=”#ffffff”]
گنجینه شعر کوتاه و داستان آموزنده