جمعه 19 فوریه, 2021 8:19 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

۱۱ حدیث گرانبها در باب قاضی و قضاوت

***** ۱ رسول اللّه صلى الله علیه و آله :القُضاهُ ثلاثهٌ : قاضِیانِ فی النارِ وقاضٍ فی الجَنّهِ ، قاضٍ قَضى بالهَوى فهُو فی النارِ ، وقاضٍ قَضى بغیرِ عِلمٍ فهُو فی النارِ ، وقاضٍ قَضى بالحَقِّ فهُو فی الجَنّهِ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : قاضیان ، سه دسته اند: دو دسته از آنها در آتش اند و یک دسته در بهشت. قاضى اى که به دلخواه داورى کند، این قاضى در آتش است ؛ قاضى اى که ندانسته حکم دهد، او نیز در آتش است ؛ و قاضى اى که حکم حق [و درست] صادر کند ، این قاضى در بهشت است. ۲ رسولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله :لِسانُ القاضِی بینَ جَمرَتَینِ حتّى یَصیرَ إمّا إلَى الجَنَّهِ، و إمّا إلَى النارِ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : زبان قاضى میان دو اخگر است تا این که یا به سوى بهشت رود و یا به سوى آتش. ۳ عنه صلى الله علیه و آله :لا یَقضی القاضی بینَ اثنَینِ و هُو غَضبانُ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : قاضى نباید در حال خشم میان دو نفر قضاوت کند. ۴ رسولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله :إنَّ القاضیَ العَدلَ لَیُجاءُ بهِ یَومَ القِیامَهِ فَیَلقَى مِن شِدَّهِ الحِسابِ ما یَتَمَنّى أن لا یکونَ قَضى بینَ اثنَینِ فی تَمرَهٍ قَطُّ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : در روز قیامت قاضى دادگر را مى آورند و چنان حساب سختى از او مى کشند که آرزو مى کند کاش هرگز حتى درباره یک خرما میان دو نفر داورى نکرده بود. ۵ عنه صلى الله علیه و آله :شِرارُ اُمَّتی مَن یَلِی القَضاءَ ، إنِ اشتَبَهَ عَلَیهِ لَم یُشاوِر ، وإن أصابَ بَطِرَ ، وإن غَضِبَ عَنَّفَ ، وکاتِبُ السُّوءِ کَالعامِلِ بِهِ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : بدترین فرد امّت من ، آن قاضى اى است که اگر امر بر او مشتبه شود ، مشورت نمى کند و اگر حکمى درست دهد ، مغرور مى شود و اگر در خشم آید ، سرزنش مى کند . نویسنده بد ، همانند عمل کننده به آن است . ۶ عنه صلى الله علیه و آله :إنَّ اللّه َ مَع القاضی ما لَم یَجُرْ ، فإذا جارَ تَخَلَّى عَنهُ ولَزِمَهُ الشیطانُ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : تا زمانى که قاضى گرفتار انحراف از حق نشود، خداوند با اوست. پس هر گاه دچار انحراف از حق شد، خداوند ، از او دست مى کشد و شیطان ، همراه او مى شود. ۷ الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مِن أکلِ السُّحتِ الرّشوَهُ فی الحُکمِ . امام صادق علیه السلام : رشوه گرفتن در قضاوت ، از مصادیق مالِ حرام است . ۸ رسول اللّه صلى الله علیه و آله :مَن وَلِیَ القَضاءَ فَقَد ذَبَحَ نفسَهُ بغیرِ سِکِّینٍ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هر که عهده دار قضاوت شود، خود را بدون کارد ، سر بُریده است. ۹ دعائم الإسلام :عن رسول اللّه ِ صلى الله علیه و آله أ نّهُ نَهى أن یَقضیَ القاضی وهُو غَضبانُ أو جائعٌ أو ناعِسٌ . دعائم الإسلام : پیامبر خدا ، نهى فرمود از این که قاضى در حال خشم یا گرسنگى و یا خواب آلودگى قضاوت کند. ۱۰ عنه علیه السلام :الذُّنوبُ التی تَحبِسُ غَیثَ السماءِ : جَورُ الحُکّامِ فی القَضاءِ ، و شَهادَهُ الزُّورِ ، و کِتمانُ الشهادَهِ . امام زین العابدین علیه السلام : گناهانى که بارش آسمان را باز مى دارند عبارتند از : قضاوت ظالمانه قاضیان ، شهادت دروغ، و کتمان شهادت . ۱۱ عنه صلى الله علیه و آله :لَعَنَ اللّهُ الرّاشِیَ والمُرتَشِیَ فی الحُکمِ . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : خدا لعنت کند کسى را که در کار قضاوت ، رشوه بدهد و رشوه بگیرد ! ******* گردآوری:ابوالقاسم کریمی تهران - ورامین ۱ اسفند ۱۳۹۹
جمعه 5 فوریه, 2021 2:45 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

تعالیم عیسی مسیح در انجیل لوقا

تعالیم عیسی مسیح در انجیل لوقا
جمعه 5 مارس, 2021 12:37 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

جملات آموزنده از کتاب اشعیا

جملات آموزنده از کتاب اشعیا
یکشنبه 14 فوریه, 2021 9:20 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

جملات پند آموز در کتاب رومیان

جملات پند آموز در کتاب رومیان خلاصه کتاب رومیان عهد جدید/تورات/مسیحیت ********************* پولُس برآن بود که از کلیسای شهر روم دیدار کند، ولی پیش از آن می‌بایست به معرفی خود و اعتقاداتش می‌پرداخت. نگارش این نامه راه را برای سفر پولُس به روم هموار می‌کرد. قصد پولُس آن بود که مدتی در خدمت مسیحیان آن شهر باشد و سپس با کمک و پشتیبانی آنان رهسپار اسپانیا شود. او در این نامه به تشریح درک خود از ایمان مسیحی و چگونگی کاربرد این ایمان در زندگی عملی و روزمره می‌پردازد. این کتاب پیام پولُس را به جامع‌ترین شکل عرضه می‌دارد. موضوع اصلی این نامه، نقشه نجات خدا و چگونگی پارسا شمرده شدن انسان‌ها است، خواه یهودیان و خواه اقوام غیریهود (۱:۱۷). برای تشریح این موضوع، پولُس به بحث درباره نکات مهمی نظیر گناه، فیض، ایمان، تقدّس، امنیت مومنان، و رابطه یهودیان و غیریهودیان در نقشه نجات خدا می‌پردازد. این نامه، نظام‌مندترین اثر پولُس است زیرا بیشتر به رساله‌ای الهیاتی و دقیق شباهت دارد تا نامه. در آن، پولُس بیش از سایر نامه‌های خود از کتاب عهد عتیق نقل قول کرده‌است (بخصوص در فصل‌های ۹ تا ۱۱). همچنین در این نامه‌است که پولُس دیدگاه مسیحی را دربارهٔ وضعیت کنونی قوم اسرائیل و رستگاری آنان تشریح می‌کند. ********************* ۱ پس ای کسی که دیگران را تعلیم می‌دهی، چرا خود را نمی‌آموزی ۲ ۲۱ پس ای کسی که دیگران را تعلیم می‌دهی، چرا خود را نمی‌آموزی؟ و وعظ می‌کنی که دزدی نباید کرد، آیا خود دزدی می‌کنی؟ ۲۲ و از زنا کردن نهی می‌کنی، آیا خود زانی نیستی؟ و از بتها نفرت داری، آیا خود معبده‌ا را غارت نمی‌کنی؟ ۲۳ و به شریعت فخر می‌کنی، آیا به تجاوز از شریعت خدا را اهانت نمی‌کنی؟ ۲۴ زیرا که به‌سبب شما در میان امّت‌ها اسم خدا را کفر می‌گویند، چنانکهمکتوب است. ۳ مصیبت صبر را پیدا می‌کند و صبر امتحان را و امتحان امید را ۴ هر که مُرد، از گناه مبرّا شده است ۵ گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوسهای آن را اطاعت نمایید ۶ و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند. ۷ اگر خویشتن را به بندگی کسی تسلیمکرده، او را اطاعت نمایید، شما آنکس را که او را اطاعت می‌کنید بنده هستید ۸ پس چون آنچه را نمی‌خواهم می‌کنم، من دیگر فاعل آن نیستم ۹ کسانی که جسمانی هستند، نمی‌توانند خدا را خشنود سازند. ۱۰ اگر برحسب جسم زیست کنید، هرآینه خواهید مرد ۱۱ هرگاه خدا با ما است کیست به ضدّ ما؟ ۱۲ امّا اگر امید چیزی را داریم که نمی‌بینیم، با صبر انتظار آن می‌کشیم. ۱۳ فرزندان جسم، فرزندان خدا نیستند، ۱۴ کتاب به فرعون می‌گوید، برای همین تو را برانگیختم تا قوّت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود ۱۵ هر که را می‌خواهد رحم می‌کند و هر که را می‌خواهد سنگدل می‌سازد. ۱۶ کتاب می‌گوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد ۱۷ بر شاخه‌ها فخر مکن و اگر فخر کنی تو حامل ریشه نیستی بلکه ریشه حامل تو است ۱۸ مغرور مباش بلکه بترس! ۱۹ پس مهربانی و سختی خدا را ملاحظه نما؛ امّا سختی بر آنانی که افتادند، امّا مهربانی برتو اگر در مهربانی ثابت باشی والاّ تو نیز بریده خواهی شد. ۲۰ کیست که رأی خداوند را دانسته باشد؟ ۲۱ همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که ارادهٔ نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. ۲۲ به اعتدال فکر نمایید ۲۳ محبّت بی‌ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید ۲۴ با محبّت برادرانه یکدیگر را دوست دارید و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید ۲۵ در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید. ۲۶ برکت بطلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند؛ برکت بطلبید و لعن مکنید. ۲۷ خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان. ۲۸ هیچ‌کس را به عوض بدی بدی مرسانید. ۲۹ اگر ممکن است بقدر قوّه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید ۳۰ مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. ۳۱ پس اگر می‌خواهی که از آن قدرت ترسان نشوی، نیکویی کن که از او تحسین خواهی یافت. ۳۲ مدیون احدی به چیزی مشوید جز به محبّت نمودن با یکدیگر، زیرا کسی که دیگری را محبّت نماید، شریعت را بجا آورده باشد. ۳۳ محبّت به همسایهٔ خود بدی نمی‌کند پس محبّت تکمیل شریعت است. ۳۴ پس خواه زنده باشیم، خواه بمیریم، از آن خداوندیم ۳۵ خداوند می‌گوید به حیات خودم قسم که هر زانویی نزد من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اقرار خواهد نمود. ۳۶ بر یکدیگر حکم نکنیم بلکه حکم کنید به اینکه کسی سنگی مصادم یا لغزشی در راه برادر خود ننهد ۳۷ هیچ چیز در ذات خود نجس نیست جز برای آن کسی که آن را نجس پندارد؛ برای او نجس است. ۳۸ آن اموری را که منشأ سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی نمایید ۳۹ بجهت خوراک کار خدا را خراب مساز. البتّه همه‌چیز پاک است، لیکن بد است برای آن شخص که برای لغزش می‌خورد. ********************* گردآوری:ابوالقاسم کریمی تهران-ورامین ۱۴/بهمن/۱۳۹۹
پنج‌شنبه 25 فوریه, 2021 11:21 ب.ظ

جملات حکمت آموز انجیل متی

جملات حکمت آموز انجیل متی
جمعه 5 فوریه, 2021 2:56 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

جملات منتخب از کتاب:دانش کسب ثروت

جملات منتخب از کتاب:دانش کسب ثروت
جمعه 5 فوریه, 2021 2:58 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب انجیل متی

خلاصه کتاب انجیل متی
جمعه 5 فوریه, 2021 2:46 ب.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب انجیل یوحنا

خلاصه کتاب انجیل یوحنا
دوشنبه 22 فوریه, 2021 11:02 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

خلاصه کتاب پطرس ۱

پطرس ۱ کتاب مقدس/عهد جدید/مسیحیت ****** ۱ از صمیم دل و با تمام وجود به یکدیگر محبت کنید ۲ همچون نوزادان،‏ مشتاق شیر خالص کلام باشید […]