شنبه 11 سپتامبر, 2021 8:25 ق.ظ
وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

تو نیم دیگر من نیستی ؛ تمام منی ( امید صباغ نو )

تو نیم دیگر من نیستی ؛ تمام منی ( امید صباغ نو )